Trang chủ Thời đại Truyền thông Báo Tiền Phong ra mắt chuyên trang về vấn đề dân tộc...

Báo Tiền Phong ra mắt chuyên trang về vấn đề dân tộc và tôn giáo

206

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021), Báo Tiền Phong điện tử ra mắt Chuyên trang Tâm Việt – Chuyên trang về vấn đề dân tộc và tôn giáo, tại địa chỉ: https://tamviet.tienphong.vn.

Thông thông tin tòa soan cho biết, chuyên trang Tâm Việt là diễn đàn của đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân Việt Nam trong việc phát huy các giá trị tốt đẹp của truyền thống dân tộc và những giá trị tích cực của tín ngưỡng, tôn giáo; góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ảnh chụp màn hình

Với hệ thống 07 chuyên mục (Tiêu điểm, Nhịp sống, Tốt đời đẹp đạo, 54 sắc màu, Năm châu bốn biển, Góc chuyên gia, Multimedia), Chuyên trang Tâm Việt đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo…

“Chuyên trang Tâm Việt cũng là tiếng nói đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân; góp phần đưa thông tin, hình ảnh về Việt Nam và dân tộc Việt Nam đến cộng đồng thế giới…”


CTV