Trang chủ Quốc tế PGVN Hải ngoại Canada: Khánh thành và an vị Phật Thiền viện Phúc Đức

Canada: Khánh thành và an vị Phật Thiền viện Phúc Đức

75

Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng và trang nghiêm dưới sự quang lâm, chứng minh và hướng dẫn của Quí Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni từ thiền viện các nơi về tham dự.

Thiền viện Phước Đức là một Thiền viện thuộc Tông môn Thiền phái Trúc Lâm do Hòa thượng Thích Thanh Từ khôi phục. Từ đây, bà con Phật tử hải ngoại vùng Montréal có thêm một thiền viện trang nghiêm để quay về cùng nhau tu học và kết nối tâm linh với quê nhà. 

Một số hình ảnh buổi lễ.