GS. Trịnh Xuân Thuận nói về tinh thần khoa học của Phật giáo

Nhà  khoa học làm những cuộc quan sát, thí nghiệm. Trong Phật giáo, con người tự thí nghiệm lấy chính mình. Họ tự tìm lấy con đường của họ.  Tôi đã đối thoại với Matthieu Ricard, nói chung, chúng tôi đã tìm ra  rất nhiều sự đồng nhất. Trong giáo lý Phật giáo, sự tương thuộc là khái niệm cơ bản. Khái niệm này thể hiện khắp muôn nơi.

Khoa học và Tôn giáo

Khi khoa học chưa phát triển, Tôn giáo tín ngưởng là nền tảng của sự tạo lập một xã hội.  Tôn giáo tạo nên một đường lối và lập ra những quy luật để con người noi theo, nhờ đó mà sống hòa hợp với nhau trong xã hội.  Các tôn giáo tạo ra quy luật dựa trên sự sợ hải của con người. 

Vũ trụ luân hồi

Sự va chạm giữa các màng và gia tốc vũ trụ có thể là động lực cho một chu kỳ bất tận mà trong đó vũ trụ của chúng ta chỉ là một giai đoạn.

Thiền làm nhà sư hạnh phúc, ít nhất là trong não

Bằng công nghệ chụp cắt lớp, các nhà thần kinh học Mỹ đã khám phá ra rằng một số vùng trên não các tín đồ đạo Phật loé sáng liên tục khi hành thiền, chứng tỏ họ luôn ở trong tâm trạng thư thái, lạc quan và điềm tĩnh. Điều này cũng thỉnh thoảng xảy ra ngay cả khi họ không ngồi trầm tư.

Freud và Phật giáo sự tương đồng đến kinh ngạc

Cho đến nay, có thể nói nhân loại đã 3 lần bị đảo lộn các chuẩn mực, sụp đổ các niềm tin. Đầu tiên là thuyết nhật tâm. Khi cả nhân loại đều tin rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, trên đó cả vũ trụ quay quanh mình, thì Copecnic bảo không phải vậy, mặt trời mới là trung tâm.

Khoa học và Phật giáo: Trước ngã tư đường

Khoa Học và Phật Giáo vốn có những phương thức khác biệt rất cơ bản trong việc nghiên cứu thực tại. Trên bình diện khoa học, tri thức và luận lý nắm giữ những vai trò then chốt. Khoa học thu lượm những hiểu biết về thế giới thực tại rồi cô đọng chúng lại thành những quy luật có thể kiểm chứng được.

Các tín đồ Phật giáo hạnh phúc hơn

Các nhà khoa học đã có bằng chứng cho thấy tín đồ Phật giáo hạnh phúc và điềm tĩnh hơn những người khác. Theo kết quả của các cuộc thử nghiệm tại Mỹ, những vùng não liên quan tới tâm trạng vui vẻ và cảm giác lạc quan hoạt động mạnh hơn ở những người này.

Bài xem nhiều