Món quà của vua xứ Ma-kiệt-đà hiến tặng Đức Phật

Những người Việt tha hương cư ngụ tại miền Nam California Hoa Kỳ, vừa được hưởng tràn đầy ân triêm công đức qua bẩy ngày An Cư Kiết Hạ tại chùa Phật Đà, thành phố San Diego, do TT. Thích Nguyên Siêu trụ trì.

Bài xem nhiều