Tuổi trẻ, tình yêu, lý tưởng – phần 3: Xây dựng tình huynh đệ

Đây cũng là một sự thật khác mà tôi đang được sống trong đời sống hàng ngày , là một chứng tích của giấc mơ đã trở thành hiện thực . Tôi đang được sống với một đoàn thể mấy trăm người tới từ nhiều đất nước khác nhau nhưng trong ấy ai cũng có khả năng chấp nhận , tha thứ cho nhau và đùm bọc lấy nhau , ai cũng có khả năng đóng góp phần mình vào hạnh phúc chung , không ai đi tìm một hạnh phúc riêng vì biết rằng cái ấy không thể nào có được .

Tuổi trẻ, tình yêu, lý tưởng – phần 2: Tháo gỡ Hận thù và...

Sự thật quan trọng nhất mà tôi đang sống là: trong tôi, không còn hận thù và kỳ thị. Điều này đem lại cho tôi rất nhiều hạnh phúc. Tôi có thể chấp nhận và thương yêu được con người, dù con người ấy thuộc về tôn giáo nào, chủng tộc nào, văn hóa nào hoặc chính kiến nào. Tôi không còn oán hận ai, dù người ấy hoặc nhóm người ấy đã làm cho tôi khổ, cho gia đình và đất nước tôi điêu đứng, đã dán nhãn hiệu chính trị và tôn giáo cho tôi để có thể làm hại chúng tôi.

Tuổi trẻ, tình yêu, lý tưởng – phần 1: Giấc mơ chung của chúng...

Giấc mơ Việt Nam là có một nước Việt Nam thật đẹp, thật hiền, chơi chung với các nước Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Myanmar, với Hàn Quốc và Nhật Bản, và sau đó, với cả Trung Quốc, một cách thân ái trong tình huynh đệ, dân chúng các nước qua lại không cần chiếu khán, và tất cả sử dụng một đồng bạc chung

Bài xem nhiều