Tinh thần Phật Giáo trong Sân khấu dân tộc Việt Nam và một số...

Sân khấu Đông Nam Á có đặc điểm dùng ngôn ngữ văn học làm cơ sở với cách hát và động tác cách điệu, với trang trí mang tính ước lệ. Khác với sân khấu kịch phương Tây theo lý luận của Aristotle, những câu chuyện được diễn tả như thật, mỗi chi tiết được cụ thể hóa, cơ học hóa trên sàn diễn đã được công nghiệp hóa

Cải lương “Câu chuyện dòng sông” – Vở cái lương tạo giá trị riêng

Đài truyền hình TP.HCM phát vở cải lương Câu chuyện dòng sông mang đậm tính tư tưởng và tinh thần Phật giáo. Điều đáng nói hơn, vở diễn này để lại một suy nghĩ mới về cải lương nơi người xem…

Phong cách tán tụng trong Phật giáo Việt Nam

"Rất lạ với chúng tôi nhưng chúng tôi thấy tâm hồn thanh thản. Các vị sư đã đem đến cho chúng tôi một tâm linh rất Việt Nam". Ðó là ấn tượng của một người Pháp về âm nhạc nghi lễ Phật giáo Việt Nam - GSTS. Trần Văn Khê.

Bài xem nhiều