Trang chủ Văn học Thơ Chân thường niềm vui

Chân thường niềm vui

112

Bài thơ mừng đón Đản sinh
Âm ba đồng vọng ân tình nước non
Quê hương đạo nghĩa vuông tròn
Từng trang lịch sử vàng son thái hòa.

Bài thơ Tự Tánh đơm hoa
Vang reo khúc hát hoan ca thanh bình
Nụ cười em bé tươi xinh
Lắng nghe Đức Phật trong mình nguy nga.

Cây chanh, cây khế ….bên nhà
Bốn ngàn năm nhỉ… mãi là Văn Lang
Ngời thêm diệu sử ánh vàng
Duyên quê mối đạo tình càng sắt son.

Dặm ngàn bao nước bao non
Từ bi hạt giống người còn đem gieo
Thênh thang phố chợ quê nghèo
Niềm vui Khánh đản trong veo ân tình

Tháng Tư ngày hội Đản sinh
Người người con Phật đinh ninh nhớ ngày
Tam quy tự tánh tròn đầy
Vầng trăng Tuệ giác đêm ngày nào vơi

Dẫu rằng vật đổi sao dời
Mừng ngày Phật đản người người không quên
Tin yêu vững chãi móng nền
Bốn lời nguyện lớn đáp đền viên dung

Thời gian vô thủy vô chung
Ưu đàm hoa vẫn vô cùng tỏa hương
Bước chân xuôi ngược dặm trường
Mừng ngày Khánh đản chân thường niềm vui.