Trang chủ Quốc tế PGVN Hải ngoại Chùm ảnh: Tăng Ni sinh du học tại Ấn Độ tưởng niệm...

Chùm ảnh: Tăng Ni sinh du học tại Ấn Độ tưởng niệm cố HT. Đạt Đạo

72

Nghe tin Hòa Thượng viên tịch nơi quê nhà. Chúng con thật bàng hoàng xúc động và vô cùng kính tiếc một bậc thầy đã hết lòng vì sự nghiệp hoằng pháp độ sanh; một bậc thầy đã hết lòng vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo bao thế hệ Tăng Ni trẻ. Hôm nay, ngày 16/09/2013(12/08/Quý Tỵ) nơi ngôi chùa Buddha Vihara thuộc khuôn viên trường Đại học Pune, bang Maharashtra, Ấn Độ, chúng con, những Tăng Ni sinh viên hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đã thọ ân của Người, tổ chức lễ tưởng niệm và kỳ nguyện Giác linh cố Hòa Thượng.

Khóa lễ được bắt đầu bằng đôi dòng tưởng niệm đến Hòa Thượng do Đại đức Thích Hoằng Hòa đại diện Tăng Ni sinh viên kính dâng lên trước di ảnh của Người. Tiếp đến là khóa lễ kỳ nguyện, tất cả đạo tràng đều lắng lòng thanh tịnh tụng kinh,niệm Phật cầu nguyện Giác linh cố Hòa Thượng thượng Đạt hạ Đạo cao đăng Phật quốc. Toàn thể Tăng Ni sinh viên đứng trước di ảnh của cố Hòa Thượng vọng hướng về Người và thành kính đảnh lễ đến bậc thầy khả kính trong niềm xúc động và kính tiếc vô biên. Tất cả Tăng Ni sinh viên chúng con không biết nói gì hơn khi đứng trước di ảnh của Thầy, chúng con xin được:

Đốt nén tâm hương tiễn biệt Thầy

Thầy về Tịnh Độ cõi phương Tây

Trường xưa lưu dấu bao kỷ niệm

Đôi dòng kính tiếc kể từ đây!

Kính bái biệt Hòa Thượng và thành kính cầu nguyện Giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc!

Nam mô Bát Nhã Đường Thượng Hòa Thượng thượng Đạt hạ Đạo