Trang chủ Diễn đàn Cúng dàng online

Cúng dàng online

801
0

Momo, tôi chẳng biết nó là gì, cho đến khi thấy cháu gái giải thích đó là cái ví điện tử, dịch vụ chuyển tiền nhanh, thu/chi hộ, quét mã QR. Mọi người có thể nạp thẻ điện thoại, trả tiền điện nước, cho đến nhiều giao dịch thanh toán thuận tiện, nhanh chóng khác trên điện thoại di động.

Thuận tiện quá đi chứ, nhưng tại sao khi giáo hội kêu gọi “cúng dường qua momo” lại gây ra một số phản ứng, khi áp dụng thí điểm ở những ngôi chùa lớn, từng đông khách thập phương thăm viếng khi chưa có dịch covid?

Nếu chỉ nhìn vào hình thức cúng dường mà nói nó “bị thương mại hoá” thì sẽ oan cho các hình thức giao dịch thanh toán chuyển khoản thuận tiện nhanh chóng trong cuộc sống mà vốn dĩ lâu nay chúng ta đang áp dụng cho các vấn đề công đức hay từ thiện xã hội.

Nhưng nhìn vào động cơ kêu gọi cúng dường online qua momo, thì phản ứng của một số người cũng đáng suy nghĩ, cho dù đại diện giáo hội có giải thích như thế nào.

Tại sao phải nói rõ động cơ, bởi động cơ sẽ nói rõ lý do mục đích chính đáng khi cúng dường và tiếp nhận cúng dường.

Ở danh nghĩa giáo hội cần phải có động cơ lý do cho các mục đích quyên góp chính đáng. Chẳng hạn giáo hội sắp tổ chức một sự kiện lớn trong nội bộ giáo hội, hay gây qũy chung tay vì người nghèo, dự án bảo vệ môi trường hay các dự án giáo hội và cộng đồng khác.

Ở danh nghĩa ngôi chùa cần nêu rõ lý do quyên góp để xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, qũy y tế, giáo dục, từ thiện xã hội…

Khi có dịch, dù ngôi chùa đóng cửa không có khách vãng lai cúng dường thì cũng là điều hết sức bình thường, thậm chí chùa phải đi đầu trong việc chia sẻ khó khăn chung của người dân trong xã hội, các chùa lớn càng nên lấy đó làm gương. Sẽ không ai phản ứng gì với cái ví hiện đại kia nếu lời kêu gọi có động cơ và mục đích rõ ràng.

Ý nghĩa cúng dường không cần nói thêm ai cũng rõ, người cúng hoan hỷ người nhận thanh tịnh mới phù hợp với công đức cúng dường. Một khi lời kêu gọi phát ra toàn xã hội, thì nó phải có lý do chính đáng để mọi người tình nguyện trong hoan hỷ.

Dẹp hay không dẹp hình thức cúng dường momo không còn quan trọng nữa, mà hãy cho mọi người một lý do chính đáng để hoan hỷ.

Rõ ràng các chùa lớn không phải chỗ để tận thu tiền cúng dường. Minh bạch trong tận thu thì càng phải minh bạch trong tận chi, mà minh bạch trong tận chi thì càng phải chính đáng, nếu không nợ cơm áo của đàn na tín thí cũng thật khó trả vậy. Ẩn bớt

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here