Trang chủ Tuổi trẻ Tăng Ni sinh ĐĐ Minh Thuận chia sẻ với Tăng Ni sinh tu học tại...

ĐĐ Minh Thuận chia sẻ với Tăng Ni sinh tu học tại đô thị

241

>>TT. Thích Giác Dũng nói chuyện với Tăng Ni học viên lớp Hán nôm Huệ Quang

>> Sư cô TN Thánh Tâm giao lưu cùng Lớp Hán Nôm Huệ Quang

Buổi báo cáo có sự tham gia của Tăng Ni học viên của các lớp năm nhất, hai, ba và lớp nâng cao. Mở đầu buổi báo cáo, Đại đức phát biểu về lý do chọn đề tài nghiên cứu, phương hướng tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và cuối cùng là kết quả nghiên cứu về việc thích ứng của Tăng Ni sinh trong đời sống tu học tại đô thị hiện nay.

Nội dung buổi thuyết trình nêu khái quát đời sống tu học của Tăng Ni tại TP.HCM; những vấn đề khó khăn mà Tăng Ni gặp phải trong đời sống tu học tại đô thị. Từ nội dung nền tảng này, Đại đức phân tích các nhân tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến đời sống tu học của Tăng Ni tại đô thị, tháo gở những mâu thuẫn tồn tại như: Xu hướng nhập thế & việc bảo lưu các giá trị truyền thống của thiền môn; vấn đề kinh tế hóa, hiện đại hóa, công nghệ hóa đối với việc giáo dục lý tưởng sống đạo cho Tăng Ni sinh hiện nay. Hơn nữa, dựa trên kết quả nghiên cứu, đại đức đánh giá về xu hướng xuất gia của Tăng ni trẻ, mục đích tu hành, quan niệm tu hành, phương thức tu hành, nội dụng tu hành, thái độ tu hành và quá trình hội nhập với môi trường tu học tại đô thị.

Đại đức còn chỉ ra những đặc điểm cơ bản của đời sống tu học của Tăng Ni tại đô thị hiện nay; những vấn đề khó khăn và thử thách trong môi trường sống, môi trường học tập của Tăng Ni; Những yếu tố ảnh hưởng đến đời sống tu tập của Tăng Ni sinh và giải pháp đối trị.

Trong phần đưa ra những giải pháp định hướng đời sống tu tập tại đô thị của Tăng Ni, Đại Đức nhấn mạnh: (1) Đối với bản thân Tăng Ni: Xem việc tu học là nhiệm vụ quan trọng của người xuất gia; Cần chọn lựa hoạt động tu tập học tập phù hợp với vai trò và hoàn cảnh sống; nên có kế hoạch tu học rõ ràng và hoàn thành tốt kế hoạch học tập theo sự hướng dẫn định hướng của Thầy tổ; điều chỉnh bản thân, tìm những phương pháp tu tập phù hợp với đời sống tu tập ở đô thị. (2) Đối với Tự viện và Phật học viện: Tự viện phải thiết lập, bổ sung nội dung quy luật thiền môn một cách đầy đủ; nâng cao phương pháp, chất lượng quản lý đối với Tăng Ni sinh; Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tính tự giác cho Tăng Ni sinh; Tự viện và học viện phải có sự quan hệ mật thiết với nhau; Giải quyết vấn đề chỗ ở nội trú cho TNS, tạo môi trường sống chung, phát triển đời sống tâm linh bền vững.

Có thể nói, kỷ nguyên mới và nền công nghiệp hiện đại đã khiến nhà thiền có nhiều phương hướng hoằng pháp phù hợp với thời đại, đồng thời cũng làm cho tăng ni sinh trẻ lúng túng trong việc xuất thế và nhập thế. Chính vì vậy, các tiêu chí tu tập cho tăng ni sinh trẻ cần được điều chỉnh để phù hợp với đời sống tu học mới, với môi trường mới. Thiết nghĩ, chuyên đề lần này rất cần được các bậc thầy tổ quan tâm hơn, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tăng ni sinh trẻ tu học đúng hướng.

Được biết, chuyên đề số 05 của Trung Tâm đào tạo và phiên dịch Hán Nôm Huệ Quang có chủ đề : Mối quan hệ của chữ Hán và tiếng việt, do Thượng Tọa Thích Viên Giác, Phó Ban Văn Hóa BTS GHPGVN TP.HCM, Chủ tịch hội cựu SV HVPGVN TP.HCM thuyết trình.

Một số hình ảnh của buổi thuyết trình này: