Trang chủ Tin tức Đồng Nai: Tịnh Xá Ngọc Khánh (Tp. Long Khánh) trang nghiêm tổ...

Đồng Nai: Tịnh Xá Ngọc Khánh (Tp. Long Khánh) trang nghiêm tổ chức Lễ Dâng Y Ca sa và Khánh tuế Ni trưởng Chiêu Liên

22
0

Đồng Nai: Tịnh Xá Ngọc Khánh (Tp. Long Khánh) trang nghiêm tổ chức Lễ Dâng Y Ca sa và Khánh tuế Ni trưởng Chiêu Liên

 

Ngày 12/9/2022 (nhằm ngày 17/8/Nhâm Dần), Tịnh xá Ngọc Khánh (Tp. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) trang nghiêm cử hành Lễ Dâng y Ca sa nhân dịp Húy kỵ lần thứ 20 của Tỳ Kheo ni Thích nữ Hà Liên và Lễ mừng Khánh tuế Ni trưởng Chiêu Liên – Phó Ban Thường trực Hội đồng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Khánh.
Trước khi vào lễ chính thức, NT. Chiêu Liên – Phó Ban Thường trực Hội đồng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai, Viện chủ TX. Ngọc Khánh đã hướng dẫn Chư Tôn đức Ni đi khất thực hóa duyên, để Phật tử có cơ hội tạo phước, gieo duyên với Tam bảo.
Buổi lễ dưới sự chứng minh của NT. Chiêu Liên – Phó Ban Thường trực Hội đồng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai, Viện chủ TX. Ngọc Khánh, Long Khánh; Ni trưởng Tố Liên – Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Cố vấn Phân Ban Ni giới TƯ, Giáo phẩm Thường trực Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Cố vấn Ban Quản trị Tổ đình TX. Ngọc Phương; NT. Viên Liên – Phó Ban Thường trực Hội đồng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Trụ trì Tổ đình TX. Ngọc Phương; Ni trưởng Thẩm Liên – Giáo phẩm Thường trực NGHPKS, Trụ trì TX. Ngọc Lâm, Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng; Ni trưởng Hiếu Liên – Phó trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai, Giáo phẩm Thường trực NGHPKS, Viện chủ TX. Ngọc Long, TX. Ngọc Phú, Đồng Nai; NT. Hiện Liên – Viện chủ TX. Ngọc Vân, Bình Thuận; Chư Tôn đức Ni Tổ đình Ngọc Phương, Chư Tôn đức Ni Trụ trì các miền Tịnh xá trực thuộc; Và Phật tử xa gần đã đến tham dự.
Kính mừng Khánh tuế Ni trưởng Chiêu Liên – Phó Ban Thường trực Hội đồng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Khánh.
Tác bạch cúng dường Dâng cúng Pháp y.
Phật tử thành tâm mang y nhiễu Phật và thành kính cúng dường Chư Phật, cùng Chư Tôn đức hiện tiền.
Ni trưởng Chiêu Liên ban đạo từ chứng minh công đức, phước lành của toàn thể nam nữ Phật tử trong việc hộ trì Tam bảo đúng Chánh pháp.
Thay mặt hàng đệ tử, Ni chúng Tịnh xá Ngọc Khánh đê đầu tri ân quý Ni trưởng, Ni sư hàng Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, đã hoan hỉ quang lâm chứng minh cho buổi lễ được thành tựu viên mãn. Chân thành tri ân quý Phật tử đã đóng góp cúng dường tài lực cho buổi lễ được thành công. Sau cùng là buổi cúng dường trai tăng.

Ban Truyền thông NGKS 

—–oo0oo—–

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here