Trang chủ Blog chùa Hà Nội: Chùa Kim Long- Kính mừng Đại lễ Phật đản PL:...

Hà Nội: Chùa Kim Long- Kính mừng Đại lễ Phật đản PL: 2563- DL:2019

680
0

Sáng ngày 14/5/2019 tức mùng 10/4/Kỷ Hợi. Tại chùa Kim Long, thôn Phú Đa, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại lễ Kính mừng Phật đản.

Đến chứng minh và tham dự có: Đại đức THÍCH THANH HỒI, Phó BTS GHPGVN huyện Thạch Thất. Đại đức THÍCH QUẢNG PHÚ, Ủy viên BTS GHPGVN thành phố Hà Nội, Chánh thư ký BTS GHPGVN huyện Thạch Thất. Trưởng ban tổ chức Đại lễ.

Sư Thầy THÍCH ĐỒNG HOÀ- Uỷ viên Thường trực Ban Văn hoá TW GHPGVN, Uỷ viên Thủ quỹ BTS GHPGVN quận Long Biên.
Cùng chư tôn đức Tăng ni trụ trì các Tự viện trong Tp Hà Nội.

Về phía Chính quyền có: Ông LÊ VĨNH THỊNH, PCT UBMTTQVN huyện Thạch Thất. Ông ĐỖ NHƯ SƠN, Phó phòng Nội vụ Ban tôn giáo huyện Thạch Thất. Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LINH, Đội trưởng an ninh Công an huyện Thạch Thất.

Ông ĐẶNG VĂN VÕ, Chủ tịch UBND xã Cần Kiệm. Ông KIỀU VĂN TƯỞNG, PCT UBND xã Cần Kiệm. Bà PHÍ THỊ HUYỀN, Chủ tịch UBMTTQVN xã Cần Kiệm. Ông NGUYỄN VĂN NGỌ, Trưởng Công an xã Cần Kiệm.

Các ông bà Bí thư, Trưởng phó thôn Phú Đa 1 và Phú Đa 2. Hai giới các cụ,  Ban khánh tiết Đình làng thôn Phú Đa cùng khoảng 1000 Phật tử và dân làng sở tại đến tham dự Đại lễ Phật đản Vesak 2019 chùa Kim Long.

Mở đầu Đại lễ là Đại Đức Thích Thanh Hồi thay mặt BTC tuyên đọc Thông Điệp của HT Pháp chủ GHPGVN, tiếp theo là Thanh niên Phật tử chùa Kim Long dâng hoa cúng dàng.

Tiếp theo là Đại Đức Thích Quảng Phú tuyên đọc Diễn văn Khai mạc Đại lễ Phật đản của HT Chủ tịch HĐTS GHPGVN

Tiếp theo là Sư Thầy Thích Đồng Hoà tuyên đọc Ý Nghĩa Đại lễ Phật đản của HT Trưởng ban Hoằng pháp TW GHPGVN
Đại lễ kết thúc lúc 10h15 trong sự trang nghiêm hoan hỷ

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Sáng ngày 14/5/2019 tức mùng 10/4/Kỷ Hợi. Tại chùa Kim Long, thôn Phú Đa, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại lễ Kính mừng Phật đản.

Đến chứng minh và tham dự có: Đại đức THÍCH THANH HỒI, Phó BTS GHPGVN huyện Thạch Thất. Đại đức THÍCH QUẢNG PHÚ, Ủy viên BTS GHPGVN thành phố Hà Nội, Chánh thư ký BTS GHPGVN huyện Thạch Thất. Trưởng ban tổ chức Đại lễ.

Sư Thầy THÍCH ĐỒNG HOÀ- Uỷ viên Thường trực Ban Văn hoá TW GHPGVN, Uỷ viên Thủ quỹ BTS GHPGVN quận Long Biên.
Cùng chư tôn đức Tăng ni trụ trì các Tự viện trong Tp Hà Nội.

Về phía Chính quyền có: Ông LÊ VĨNH THỊNH, PCT UBMTTQVN huyện Thạch Thất. Ông ĐỖ NHƯ SƠN, Phó phòng Nội vụ Ban tôn giáo huyện Thạch Thất. Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LINH, Đội trưởng an ninh Công an huyện Thạch Thất.

Ông ĐẶNG VĂN VÕ, Chủ tịch UBND xã Cần Kiệm. Ông KIỀU VĂN TƯỞNG, PCT UBND xã Cần Kiệm. Bà PHÍ THỊ HUYỀN, Chủ tịch UBMTTQVN xã Cần Kiệm. Ông NGUYỄN VĂN NGỌ, Trưởng Công an xã Cần Kiệm.

Các ông bà Bí thư, Trưởng phó thôn Phú Đa 1 và Phú Đa 2. Hai giới các cụ,  Ban khánh tiết Đình làng thôn Phú Đa cùng khoảng 1000 Phật tử và dân làng sở tại đến tham dự Đại lễ Phật đản Vesak 2019 chùa Kim Long.

Mở đầu Đại lễ là Đại Đức Thích Thanh Hồi thay mặt BTC tuyên đọc Thông Điệp của HT Pháp chủ GHPGVN, tiếp theo là Thanh niên Phật tử chùa Kim Long dâng hoa cúng dàng.

Tiếp theo là Đại Đức Thích Quảng Phú tuyên đọc Diễn văn Khai mạc Đại lễ Phật đản của HT Chủ tịch HĐTS GHPGVN

Tiếp theo là Sư Thầy Thích Đồng Hoà tuyên đọc Ý Nghĩa Đại lễ Phật đản của HT Trưởng ban Hoằng pháp TW GHPGVN
Đại lễ kết thúc lúc 10h15 trong sự trang nghiêm hoan hỷ

Sáng ngày 14/5/2019 tức mùng 10/4/Kỷ Hợi. Tại chùa Kim Long, thôn Phú Đa, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại lễ Kính mừng Phật đản.

Đến chứng minh và tham dự có: Đại đức THÍCH THANH HỒI, Phó BTS GHPGVN huyện Thạch Thất. Đại đức THÍCH QUẢNG PHÚ, Ủy viên BTS GHPGVN thành phố Hà Nội, Chánh thư ký BTS GHPGVN huyện Thạch Thất. Trưởng ban tổ chức Đại lễ.

Sư Thầy THÍCH ĐỒNG HOÀ- Uỷ viên Thường trực Ban Văn hoá TW GHPGVN, Uỷ viên Thủ quỹ BTS GHPGVN quận Long Biên.
Cùng chư tôn đức Tăng ni trụ trì các Tự viện trong Tp Hà Nội.

Về phía Chính quyền có: Ông LÊ VĨNH THỊNH, PCT UBMTTQVN huyện Thạch Thất. Ông ĐỖ NHƯ SƠN, Phó phòng Nội vụ Ban tôn giáo huyện Thạch Thất. Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LINH, Đội trưởng an ninh Công an huyện Thạch Thất.

Ông ĐẶNG VĂN VÕ, Chủ tịch UBND xã Cần Kiệm. Ông KIỀU VĂN TƯỞNG, PCT UBND xã Cần Kiệm. Bà PHÍ THỊ HUYỀN, Chủ tịch UBMTTQVN xã Cần Kiệm. Ông NGUYỄN VĂN NGỌ, Trưởng Công an xã Cần Kiệm.

Các ông bà Bí thư, Trưởng phó thôn Phú Đa 1 và Phú Đa 2. Hai giới các cụ,  Ban khánh tiết Đình làng thôn Phú Đa cùng khoảng 1000 Phật tử và dân làng sở tại đến tham dự Đại lễ Phật đản Vesak 2019 chùa Kim Long.

Mở đầu Đại lễ là Đại Đức Thích Thanh Hồi thay mặt BTC tuyên đọc Thông Điệp của HT Pháp chủ GHPGVN, tiếp theo là Thanh niên Phật tử chùa Kim Long dâng hoa cúng dàng.

Tiếp theo là Đại Đức Thích Quảng Phú tuyên đọc Diễn văn Khai mạc Đại lễ Phật đản của HT Chủ tịch HĐTS GHPGVN

Tiếp theo là Sư Thầy Thích Đồng Hoà tuyên đọc Ý Nghĩa Đại lễ Phật đản của HT Trưởng ban Hoằng pháp TW GHPGVN
Đại lễ kết thúc lúc 10h15 trong sự trang nghiêm hoan hỷ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here