Trang chủ Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội: Làng nghề tạc tượng Sơn Đồng

Hà Nội: Làng nghề tạc tượng Sơn Đồng

717

Sơn Đồng (Hoài Đức) là làng nghề truyền thống tạc tượng Phật và đồ thờ bằng gỗ. Tương truyền, làng nghề Sơn Đồng đã hình thành và phát triển được hàng ngàn năm, kể từ khi nền văn hóa Phật giáo được truyền bá vào Việt Nam. Trong thời kỳ phong kiến, làng nghề có hàng trăm người thợ được phong Tước bá hộ kỹ nghệ (nay gọi là nghệ nhân).

Xin giới thiệu số hình ảnh những người thợ trẻ đang tạc tượng

 


theo KINH TẾ ĐÔ THỊ