Hình nền máy tính Phật giáo, có kèm lịch từ tháng 1 – 6/2020, độ phân giải 4K, tải về ảnh chất lượng cao tại:
 
http://www.phattuvietnam.net/wp-content/uploads/2020/01/t1.png
http://www.phattuvietnam.net/wp-content/uploads/2020/01/t2.png
http://www.phattuvietnam.net/wp-content/uploads/2020/01/t3.png
http://www.phattuvietnam.net/wp-content/uploads/2020/01/t4.png
http://www.phattuvietnam.net/wp-content/uploads/2020/01/t5.png
http://www.phattuvietnam.net/wp-content/uploads/2020/01/t6.png