Trang chủ Tuổi trẻ Thanh niên Phật tử HT. Thích Phổ Tuệ ban pháp thoại sách tấn TTN CLB Quán...

HT. Thích Phổ Tuệ ban pháp thoại sách tấn TTN CLB Quán Sứ

96
0

Ngày 25/01/Ất Mùi (15/03/2015), CLB  TTN Phật tử Quán Sứ đã vân tập về Tổ đình Viên Minh – chùa Ráng, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội thành kính đỉnh lễ, vấn an, dâng lời tác bạch và tặng phẩm khánh tuế vấn an Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – đức Đệ tam Pháp Chủ GHPGVN


 Toàn thể CLB TTN Phật tử Quán Sứ đã tới đỉnh lễ, khánh tuế đức Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ và Toàn thể các thành viên được nghe một bài pháp thoại ngắn của đức Trưởng lão Hòa thượng.

Hòa thượng căn dặn toàn thể các thành viên CLB TTN Phật tử Quán Sứ : chúng là đệ tử Phật phải tinh tiến tu học, làm lành tránh ác. Có lòng tin và thực hành theo giáo pháp của đức Phật, cùng nhau sách tấn tu học để tiến lên con đường giải thoát tránh khỏi bị đọa lạc.


Căn bản của đạo Phật chính là Tam quy, ngũ giới và phải luôn  thực hành thập  thiện.  Đức Phật đã dạy cho các đệ tử các pháp môn để có phương hướng  giữ gìn các hoạt động trong cuộc sống, Hòa thượng khuyên tấn các đệ tử phải biết giữ gìn những căn bản do thân khẩu ý nghiệp mà chúng ta gây nên. Hàng đệ tử phật phải luôn chuyên tu, cầu pháp để có đủ phương tiện cao nhất  để tu tập và thực hành. Đặc biệt nhất tâm chuyên tụng kinh và niệm Phật A Di Đà để cầu về cõi nước cực lạc.

Lời giáo huấn của đức Đại lão Hòa thượng đối với đại chúng vô cùng ý nghĩa và quý báu, đó sẽ là hành trang để các thành viên tin tiến trên con đường tu học và đó cũng  là tiếng chuông đánh thức chúng ta tỉnh ngộ để tiến hóa, sánh tấn lẫn nhau, tiến tu đạo nghiệp, vượt qua mọi khó khăn để đến bờ giải thoát.

Cũng nhân dịp này CLB TTN Phật tử Quán Sứ đã đến lễ Phật, lễ Tổ đã khánh tuế Chư tôn đức tại các chùa như:  Chùa Yên Phú, Chùa Hội Xá, chùa Bổ Đà, chùa Đậu….
Xin giới thiệu chùm ảnh chuyến đi du xuân của CLB TTN Phật tử Quán Sứ nhân dịp đầu xuân 2015:

CLB tại chùa Yên Phú


tại chùa Ráng – Viên Minh

CLB vấn an đỉnh lễ đức Pháp chủ GHPGVN

 CLB tụng kinh tại Tam Bảo chùa Ráng

 Về Tổ đình  Đa Bảo

Đỉnh lễ vấn an thầy trụ trì Tổ đình Đa Bảo

 Tụng kinh tại tam bảo chùa Đa Bảo

Vân tập tại mộ cố trưởng lão HT.Thích Thanh Bích – Phó pháp chủ GHPGVN

CLB về chùa Đậu


 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here