Trang chủ Tin tức Lâm Đồng: Truyền giới cho 748 giới tử Đại giới Đàn Từ...

Lâm Đồng: Truyền giới cho 748 giới tử Đại giới Đàn Từ Mãn

113
0

Thể theo tinh thần luật tạng :“ Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, giới luật còn là Phật pháp còn”, nơi nào đại chúng còn thiết tha lãnh thọ giới pháp của Đức Phật thì nơi đó Phật pháp mãi trường tồn . Giới luật còn là chiếc phao để vượt qua bể khố, là xâu chuỗi anh lạc để trang nghiêm pháp thân và cũng là hành trang của người xuất gia trên bước đường tu học,hoằng pháp độ sanh …

Từ ý nghĩa thiêng liêng cao cả ấy, tiếp tục bước qua ngày thứ hai của Đại giới Đàn Từ Mãn, vẫn trong không khí trang nghiên; thanh tịnh, Ban Kiến Đàn đã thành tâm cung thỉnh chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni trong Hội Đồng thập sư, quang lâm tuyển Phật trường truyền trao giới pháp cho 748 giới tử phát tâm khẩn cầu lãnh giới ( trong đó có 114 Tỳ Kheo, 162 Sa Di, 90 Tỳ Kheo Ni, 162 Thức Xoa Ma Na, 220 Sa Di Ni )

Tại Kiến Đàn Tăng ( chùa Linh Sơn ), đại giới đàn cung thỉnh Đại lão HT. thượng Tánh hạ Hải đương vi đàn đầu hòa thượng, Yết Ma A Xà Lê – HT. Thượng pháp hạ Chiếu, giáo thọ A Xà Lê – HT. thượng Minh hạ Bá, HT. thượng Toàn hạ Đức, đệ nhất tôn chứng – HT. Thượng Chánh Hạ kế, đệ nhị tôn chứng – HT. thượng Thái  hạ Thuận, đệ tam tôn chứng – HT. thượng  Minh Hạ chiếu, đệ tứ tôn chứng – HT. thượng  Minh hạ An, đệ ngũ tôn chứng – TT. Thượng  Giác hạ Cảnh, đệ lục tôn chứng – TT. Thượng Viên hạ Thanh, đệ thất tôn chứng, TT. Thượng Thanh hạ Tân . công văn đàn tràng, TT. Thích Huệ Đăng, chư vị dẫn thỉnh sư, ĐĐ Thích Thanh Nhật, ĐĐ. Thích Định Minh, tả hữu giám đàn, ĐĐ. Thích Tâm Quang, ĐĐ. Thích Thái Minh .

Tại Kiến Đàn Ni ( chùa Sư Nữ Linh Phong ) Đại giới đàn cung thỉnh Ni trưởng thượng Tịnh hạ Nguyện đương vi đàn đầu hòa thượng, Yết Ma A Xà Lê – NT. Thượng Như hạ Tịnh, giáo thọ A Xà Lê – NT. Thượng Thông hạ Hoàn, đệ nhất tôn chứng – NT. Thượng Minh hạ Đức, đệ nhị tôn chứng – NS. Thượng Huệ hạ Thành, đệ tam tôn chứng – NS. Thượng Huệ hạ Thông, đệ tứ tôn chứng – NS. Thượng Như hạ Phú, đệ lục tôn chứng – NS. Thượng Huệ hạ Huyền, đệ thất tôn chứng – NS. Thượng Bảo hạ Liên .

 

Xin trân trọng giới thiệu hình ảnh lễ truyền trao giới pháp tại Đại giới đàn Từ Mãn vừa diễn ra vào ngày hôm nay 31/12/2012 ( nhằm ngày 19/11/Nhâm Thìn )

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here