Trang chủ Quốc tế PGVN Hải ngoại Pháp: Lễ đối thú An cư kiết thu 2020 tại Làng Mai

Pháp: Lễ đối thú An cư kiết thu 2020 tại Làng Mai

526

PTVN – Sáng ngày 17 tháng 9 năm 2020, tứ chúng Làng Mai đã vân tập về thiền đường Nước Tĩnh, chùa Pháp Vân, xóm Thượng để làm lễ đối thú An cư kiết thu. Đây là cơ hội để đào sâu vào sự thực tập, trở về với hải đảo tự thân, nương tựa Tăng thân, cùng đi chung với nhau như một dòng sông, để tiếp nối và làm lớn mạnh sự nghiệp mà Bụt, Tổ, và Thầy đã trao truyền.

Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi lễ, kính mời đại chúng cùng thưởng thức:

Buổi lễ Đối thú an cư được bắt đầu trong tiếng chuông trống bát nhã trầm hùng.

Bốn chúng trang nghiêm.

Dâng hương lên Bụt, Tổ.

Đại chúng tụng Tâm Kinh Tuệ Giác Qua Bờ (tiếng Anh).

Quý sư thầy, sư cô lớn lạy Bụt trước khi thay mặt Sư Ông nhận đối thú từ các vị trú trì.

Ba vị trú trì các chùa Pháp Vân, chùa Cam Lộ, chùa Từ Nghiêm tác bạch xin nương tựa quý thầy, quý sư cô lớn trong mùa an cư.

 

Quý thầy, quý sư cô lớn và các vị trụ trì lạy nhau.

 

Đại chúng các chùa Pháp Vân, Cam Lộ, Từ Nghiêm xin nương tựa vào ba vị trú trì trong mùa an cư.

Trước ngày Đối thú an cư, tại các xóm của Làng Mai đã diễn ra lễ đếm thẻ để xác định số người tham dự trọn vẹn 3 tháng an cư. Lễ đếm thẻ tại chùa Cam Lộ, xóm Mới.

Đây là thẻ đầu, xin dâng lên Đức Bổn Sư. Chúng con rất hạnh phúc khi có Đức Bổn Sư an cư với chúng con.

Đây là thẻ thứ hai, xin dâng lên Thầy. Chúng con rất hạnh phúc có Thầy cùng an cư với chúng con.

Dâng thẻ lên Bụt.

Hạnh phúc thay đuợc sống
Cùng tăng đoàn an cư
Thẻ này là chứng tích
Chín mươi ngày công phu.

Làng Mai