Trang chủ PGVN Nhân vật Một vài cảm niệm chân thành hướng đến Đại lão Hoà thượng...

Một vài cảm niệm chân thành hướng đến Đại lão Hoà thượng Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

102
0

Biết chúng tôi có trách nhiệm chăm lo vấn đề giáo dục Tăng – Ni, Hoà thượng luôn luôn lo lắng chương trình tu học của giới trẻ. Hoà thượng sợ rằng các Tăng Ni có học lại không tu, có tu lại không học, thái độ nào cũng nguy hiểm cho giới Tăng Ni, và có hại cho tương lai Phật giáo Việt Nam, cho nên Hoà thượng luôn luôn nhắc nhở chúng tôi chu toàn vấn đề giáo dục Tăng Ni, cả về pháp học lẫn pháp hành, và có như vậy các Tăng Ni mới có khả năng tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức.


 


Chúng tôi nhớ lại, chính Hoà thượng, trước mặt cụ Phạm Văn Đồng đã đề nghị cho mở ba trường Phật học Việt Nam, một tại Thủ đô Hà Nội, một tại cố đô Huế, một tại thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị nói lên sự nhìn xa thấy rộng cho tương lai Phật giáo Việt Nam, và xác nhận Ngài có tâm tư lo lắng cho Tăng Ni Phật giáo Việt Nam sau này như thế nào.


 


Không những đạo phong của Ngài để lại nhiều ấn tượng thâm sâu trong tâm tư Phật tử Việt Nam, cử chỉ của Ngài có những tác động tâm lý đặc biệt đến các Phật tử ngoại quốc trước sự hiện diện của Ngài. Tôi nhớ đến trong một buổi họp Phật tử Châu Á vì Hoà Bình (ABCP) tại phòng khách chùa Quán Sứ, khi ấy Ngài đang chứng minh cuộc họp của ban chấp hành ABCP gồm hơn 15 trung tâm quốc gia. Suốt buổi họp hơn ba bốn tiếng đồng hồ, Ngài không phát biểu gì. Nhưng sự im lặng của Ngài, thái độ an nhiên tự tại của Ngài, lòng từ bi trí tuệ chói sáng từ thân tâm của Ngài đã làm cho một số đông Phật tử người nước ngoài khâm phục và ngưỡng mộ, nhiều vị đã đến với chúng tôi nói lên sự thán phục, ngưỡng mộ của mình đối với uy phong đức độ của Ngài. Ở đây chúng ta có thể nhận xét rằng, đức độ tu hành chân thành và kiên trì của một con người có khả năng tạo những sức mạnh vô hình ảnh hưởng tốt đẹp đến những người xung quanh. Đến đây chúng tôi nhớ đến một lời dạy trích dẫn trong Kinh tạn Pa-li, một câu diễn đạt được một cách trọn vẹn đời sống và công hạnh tu hành của Ngài Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam:


 


“Yo sãro so thassati”, được dịch ra tiếng Việt là:

“Cái gì là lõi cây cái ấy sẽ tồn tại lâu dài”.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here