Trang chủ Diễn đàn Sư giả ở lễ hội chùa Bà, Bình Dương

Sư giả ở lễ hội chùa Bà, Bình Dương

68
Sư giả
Hàng năm, đúng vào ngày rằm, du khách từ bốn phương lại kéo nhau về chùa Bà Thiên Hậu (thị xã Thủ Dầu Một) để thắp hương dâng lễ cầu phúc, cầu lộc, may mắn cho năm mới. Cũng ngày này, trước cửa chùa Bà, xuất hiện đội ngũ "sư" xếp hàng dài xin bố thí.
Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương đã nghiêm cấm các sư đứng tại các chùa để khất thực. Nhưng tại lễ hội chùa Bà này, các "sư" này xuất hiện ngày lẫn đêm.
Họ án ngữ ngay trước cổng chùa, chìa bát xin bố thí của bất cứ khách hàng hương nào.
Họ cũng cạo đầu, mặc áo nhà chùa. Hàng năm tỉnh hội phật giáo Bình Dương đều phối hợp với Ban chỉ đạo lễ hội tổ xác minh, nhằm tổ chức thu gom các sư giả cho đến hết lễ hội.
Theo quy định của Phật giáo, các sư khất thực thật sự chỉ được phép đi từ sáng đến trước 12 giờ trưa ở trên đường, đồng thời phải tuân thủ theo các chuẩn mực theo quy định.