Trang chủ Tin tức Tăng Ni Hà Nội đỉnh lễ Đức Pháp Chủ

Tăng Ni Hà Nội đỉnh lễ Đức Pháp Chủ

74
0

Hôm nay, ngày 20 tháng 08 năm 2012, nhằm ngày 04 tháng 07 năm Nhâm Thìn, Chư Tăng, Ni đại diện cho 15 Trường hạ thuộc 29 quận huyện thị của Phật giáo Hà Nội đã trở về đỉnh lễ bái tạ hạ an cư cũng như khánh tuế Tăng lạp nhị vị Trưởng lão Hòa thượng.
Tại Tổ đình Viên Minh Quang Lãng, Đức Pháp Chủ đã có lời đạo từ khuyến tấn Tăng, Ni tinh tiến tu học, luôn luôn giữ gìn phẩm hạnh để xứng đáng là bậc Thầy của nhân thiên. Đặc biệt Ngài nhấn mạnh tới việc hoằng pháp lợi sinh, tất cả chư Tăng, Ni phải nỗ lực thực hiện để đem đạo vào đời.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tại Tổ đình Hội Xá, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích rất hoan hỷ tán thán công đức an cư của Tăng, Ni. Ngài nhắc Tăng Ni đoàn kết, hòa hợp, luôn sống trong chính pháp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here