Trang chủ Từ Thiện Xã Hội Ủng hộ xây chùa Thái Bình: Phổ Khuyến kêu gọi ủng hộ xây dựng chùa Đồng...

Thái Bình: Phổ Khuyến kêu gọi ủng hộ xây dựng chùa Đồng Tiến

996
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                     Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                CHÙA ĐỒNG TIẾN                                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 LỜI PHỔ KHUYẾN

NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 Kính bạch : Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni!

 Kính thưa: Quý vị nhân dân Phật tử, các Mạnh thường quân, các Nhà hảo tâm, con em quê hương xa gần!

Từ bao đời nay, mái chùa vẫn che chở hồn dân tộc, tiếng chuông chùa vẫn thúc dục con ng­ười quay trở về với cội nguồn:

“ Làm chùa, tạc tư­ợng, đúc chuông

Ba công đức ấy thập phương nên làm.”

Truyền thống ấy vẫn đ­ược các thế hệ kế thừa ch­ưa bao giờ dứt. Công đức ấy thể hiện lòng thành kính với đức Phật, là việc làm tu nhân tích đức lâu dài để h­ướng về cái Chân – Thiện – Mỹ.

Kính thưa Quý liệt vị

Chùa Đồng Tiến, thường gọi là Chùa Nam Tiến thuộc thôn Nam Tiến. xã Hồng An,  huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Trải qua bao biến cố thăng trầm của thời gian và lịch sử cũng như chịu sự chi phối chung của quy luật vô thường, ngôi Tam Bảo của chùa đã bị xuống cấp trầm trọng, không đủ điều kiện cho việc tu tập,  sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, tâm linh của tín đồ Phật tử địa phương. Đây là một công trình rất lớn, mang tính lịch sử, ngôi Chùa là một quần thể Di sản Văn hóa của nhân loại, là Bùa của làng, là mạng sống tâm linh, là trung tâm quy tụ đời sống tinh thần của toàn dân. Đặc biệt, đối với người dân quê quanh năm vất vả chân lấm tay bùn, thì ngôi chùa chính là nơi mà họ được sống những giây phút thanh thản nhất.

Được sự cho phép của các cấp Giáo hội cũng như được sự nhất trí của lãnh đạo và sự đồng thuận của nhân dân địa phương. Bắt đầu từ ngày 14 tháng giêng năm Đinh Dậu, ban kiến thiết của chùa đã chính thức hạ giải ngôi Tam Bảo cũ để tiến hành xây dựng lại ngôi Tam Bảo mới. Dự án triển khai xây dựng ngôi Tam Bảo mới sẽ làm bằng cột xi măng, cột đá, cửa bằng gỗ lim với kinh phí xây dựng ước tính khoảng trên  3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng) trên tổng diện tích là 300 m2.

Trên tinh thần “ Hoằng dương Phật Pháp”, nhà chùa kêu gọi nhân dân Phật tử địa phương, các mạnh thường quân, các doanh nghiệp và các tổ chức, các ban ngành đoàn thể, quý vị thiện hữu Phật tử thập phương xa gần phát phát tâm công đức, cùng với nhà Chùa xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện. Người giúp công, người giúp của, hằng tâm hằng sản đóng bè tập phúc tùy hỷ việc phúc lành. Đây cũng là phúc vận cơ duyên ngàn năm có một, xin tuỳ tâm công đức.

 

Ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Đồng Tiến bị xuống cấp trầm trọng

Vẫn biết rằng trong cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi tấm lòng của quý vị ủng hộ nhà Chùa cũng nói nên được đạo tâm vô lượng của quý vị trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp. Dù chỉ là một giọt dầu cũng thắp nên ngọn đèn sáng, một viên gạch cũng góp phần tạo nền móng cho ngôi nhà chính pháp

“ Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” 

Bằng tất cả tấm lòng của người con Phật, cùng tấm lòng yêu mến quê hương, nhà Chùa luôn trân trọng thành kính đón nhận sự hoan hỷ phát tâm cúng dàng của Quý vị. Ngưỡng nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị cùng toàn thể gia quyến thân khỏe tâm an, vạn sự cát tường như ý.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH

  Một góc chùa Đồng Tiến

TRỤ TRÌ CHÙA ĐỒNG TIẾN                                                             

TỶ KHIÊU NI: THÍCH DIỆU HẢI 

Mọi phát tâm công đức xây dựng công trình ngôi Tam Bảo

xin quý vị liên lạc với Sư Thầy trụ trì: Thích Diệu Hải

Số điện thoại liên hệ: 0982.418.068