Trang chủ Từ Thiện Xã Hội Ủng hộ xây chùa Thư Khuyến Thỉnh ủng hộ xây chùa Mễ Sơn tỉnh Quảng Ninh

Thư Khuyến Thỉnh ủng hộ xây chùa Mễ Sơn tỉnh Quảng Ninh

1149

Kính bạch Chư Tôn Đức!

Kính thưa quý đạo hữu Phật tử!

              “Chính pháp lưu truyền, hẳn phải nhờ sự đảm đương của bổn chúng

               Thiền môn hưng thịnh đều trông cậy vào người thí chủ phát tâm”

Trên tinh thần “Hoằng dương Phật Pháp”cùng với tâm nguyện xây dựng Tam Bảo, và nhiều hạng mục khác nhà chùa Phật tử chùa Mễ Sơn cùng phát đại nguyện xây dựng ngôi Tam Bảo để trang nghiêm cảnh Phật và giúp phật tử có điều kiện tốt hơn để học Phật, nghe pháp, tu dưỡng tâm Bồ Đề. Dẫu biết rằng để hoàn thành tâm nguyện ấy sẽ gặp nhiều khó khăn cần hội đủ duyên lành và những điều kiện cần thiết.

       Vì vậy, chúng con kính cẩn trên nương nhờ oai lực của chư Phật, Bồ Tát, nhờ hồng ân Tam Bảo dưới nhờ sức lực trú nguyện của hiện tiền Chư Tôn Đức, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, sau cùng nhà chùa tha thiết kêu gọi sự phát tâm trợ giúp theo duyên lành của quý phật tử, thiện nam tín nữ, gần xa ủng hộ tịnh tài cũng như tịnh vật để ngôi Tam Bảo, và nhiều hạng mục sớm được hoàn thành viên mãn như lời Phật dạy:

“Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa

Thiền môn hưng thịnh bởi đàn tín phát tâm”

Cổ Đức đã dạy rằng:

“Xây chùa, tạc tượng, đúc chuông

Ba công đức ấy thập phương nên làm”

Vậy ngôi Tam Bảo và các hạng mục khác có được trang nghiêm, tâm nguyện của nhà chùa có sớm thành tựu được hay không đó chính là nhờ sự gia hộ của chư Phật, nhờ sức chú nguyện của Chư tôn Đức Tăng Ni và sự giúp đỡ, trợ duyên của quý đạo hữu, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm công đức các phật tử xa gần, cùng những người con quê hương làng Mễ Sơn trên mọi miền đất nước.

“Vì Phật pháp xương minh

Vì thiền môn hưng thịnh

Vì phụng sự Tam Bảo

Vì lợi lạc chúng sinh”

Chúng con tin:

“Công đức mở mang Tam Bảo, nên tướng hảo được trang nghiêm

Phước báo trùng tu Phật điện mà quả lành được tăng trưởng”

Bằng cả tấm lòng của những người con Phật, nhà chùa luôn trân trọng và thành kính đón nhận sự hoan hỉ phát tâm cúng dàng của quý vị, xin thay mặt nhà chùa Mễ Sơn thành tâm tri ân công đức.

Kính chúc quý vị vô lượng  an lạc vô lượng cát tường!

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Chùa Mễ Sơn, ngày 10 tháng 12 năm 2017

Trụ trì: Đại Đức Thích Nguyên Pháp

Mọi đóng góp về tịnh tài và tịnh vật xin hoan hỉ gửi về chùa Mễ Sơn:

Địa chỉ: phường Xuân Sơn, t.x Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0985.828.311

STK:3200205227987. Thích Nguyên Pháp. Ngân hàng AGRIBANK.chi nhánh Nam Định.