Trang chủ Đời sống Chuyện đời - Ý đạo Thái Bình: TT.Thích Thanh Định giảng pháp trong Đại lễ cầu...

Thái Bình: TT.Thích Thanh Định giảng pháp trong Đại lễ cầu siêu thai nhi

189

“Sáu chữ Di Đà tiêu nghiệp chướng

Một câu niệm Phật giải oan khiên”

Nằm trong chương trình ba ngày của khóa tu niệm Phật cầu siêu thai nhi, buổi tối ngày 1/9/2014 (nhằm ngày 8/8/Giáp Ngọ), TT trụ trì Thích Thanh Định – UV HĐTS GHPGVN, Phó TT BTS GHPGVN tỉnh Thái Bình đã có thời pháp thoại với quý Phật tử về dự lễ với chủ đề “Khuyến tấn niệm Phật”. Trước đó, đại chúng đã có thời niệm Phật, trì chú cầu nguyện cho đại lễ. Trong lời pháp nhũ, TT đã sách tấn quý Phật tử cần niệm Phật “nhiếp tâm bất loạn” như lời đức Phật đã dạy trong Kinh A Di Đà. Đức Phật Thích Ca vì lòng từ bi, thương chúng sinh trong cõi Ta Bà nên đã thị hiện, nói ra muôn vạn pháp môn tùy căn cơ từng người. Trong đó có pháp môn Tịnh độ. Phật A Di Đà có tuyên pháp 48 lời nguyện độ chúng sinh nếu họ niệm danh hiệu của Ngài. TT cũng nêu rõ lợi ích thù thắng của pháp môn niệm Phật: tiêu trừ nghiệp chướng, nhờ công đức đó mà chúng sinh sinh niệm lành, vong linh nương vào đó được sinh về Tịnh độ. TT nhắc nhở hành giả cần niệm Phật lúc đi đứng, nằm ngồi, ngủ nghỉ…, mắt quán tượng Phật, miệng niệm Phật, tai nghe lời niệm Phật, ý quán tưởng Phật. Sau thời pháp của TT trụ trì, đại chúng đã tụng kinh đệ tam thời hệ niệm hồi hướng công đức cầu siêu chư vong linh. 

CTV: Nhuận Trí – Phúc Hào