Trang chủ Quốc tế PGVN Hải ngoại Thành lập TT Văn hóa PGVN tại Sachsen (CHLB Đức)

Thành lập TT Văn hóa PGVN tại Sachsen (CHLB Đức)

57

Đại hội đã suy tôn 3 vị Tôn đức vào Hội đồng Cố vấn, đồng thời bầu chọn 19 thành viên khác vào Ban điều hành Hội đồng cũng do Phật tử An Thiện giữ chức Chủ tịch.

Sự ra đời của Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Sachsen được xem như nét son mới trong trang sử của cộng đồng người Việt Nam đang định cư, sinh sống ở CHLB Đức.

Trung tâm là tổ chức đại diện cho ý chí và lòng thiết tha hướng về Phật pháp, đồng thời biểu thị tâm nguyện giữ gìn sự trong sáng bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam của đông đảo Phật tử và những người yêu kính Phật giáo tại Sachsen.

Các thành viên trong Hội đồng Điều hành là những nhân tố tiêu biểu được Đại hội bầu chọn có nhiệm vụ thực hiện ý chí và tâm nguyện đó.

Cũng với tôn chỉ, mục đích ấy, Đại hội kêu gọi các thành viên cùng nhau chung sức chung lòng, xây dựng “ngôi nhà chung” này như một điểm tựa tâm linh, đem lại niềm an lạc, hạnh phúc và cuộc sống văn hóa truyền thống thanh cao cho bản thân, gia đình và cho cộng đồng xã hội người Việt tại bang Sachsen nói riêng và CHLB Đức nói chung.