Trang chủ Tết Việt Trò chuyện Thư chúc Tết Kỷ Sửu của Đức Pháp chủ GHPGVN gửi Tăng...

Thư chúc Tết Kỷ Sửu của Đức Pháp chủ GHPGVN gửi Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài

85
0

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH


Hà Nội, ngày  01 tháng Giêng năm Kỷ Sửu, Phật lịch: 2552, Dương lịch 2009


THƯ CHÚC TẾT CỦA ĐỨC PHÁP CHỦ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Gửi Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài


Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Kính gửi: Chư Tôn túc Hoà thượng, Thượng toạ, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài.


Nhân dịp năm mới, Xuân Kỷ Sửu, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhân danh cá nhân, Tôi có lời kính chúc sức khoẻ tới chư tôn túc Hoà thượng, Thượng toạ, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, quý vị Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài năm mới an lạc, cát tường như ý, Phật sự viên thành.


Năm 2008 là năm đầu tiên các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI. Những thành tựu Phật sự đã đạt được trong năm đã nói lên truyền thống hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam luôn được các cấp Giáo hội và mỗi thành viên là Tăng Ni, Phật tử chú trọng.


Các ban ngành, viện Trung ương cũng như các cấp Giáo hội trong toàn quốc đã kiện toàn tổ chức nhân sự, tu chỉnh quy chế, nội quy hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động Phật sự theo quy định của Hiến chương Giáo hội đã được tu chỉnh.


Trung ương Giáo hội và Giáo hội các địa phương nhận được sự yểm trợ có hiệu quả của Nhà nước đã tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008 ở tầm quốc tế, quốc gia và tại mỗi địa phương. Tổ chức thành công Đại lễ tưởng niệm và Hội thảo khoa học nhân 700 năm ngày mất của Đức vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại tỉnh Quảng Ninh.


Nhiều hoạt động Phật sự ích đời lợi đạo trong công tác từ thiện xã hội cứu giúp người hoạn nạn, khó khăn do bởi thiên tai gây  nên đã được Tăng Ni, Phật tử hưởng ứng tích cực. Các hoạt động Phật sự Quốc tế đối với cộng đồng Phật giáo là Việt kiều đã được phát huy sâu rộng ở nhiều quốc gia. Kết quả Phật sự đó đã được cộng đồng xã hội đánh giá cao.


Thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Tôi có lời tán thán công đức đến các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như cá nhân mỗi chư tôn Giáo phẩm và Tăng Ni, Phật tử đã không ngừng tinh tiến, phụng sự đạo pháp và dân tộc để Phật pháp được xương minh.


Những thành tựu đã đạt được trong năm 2008 là tiền đề quan trọng đối với mỗi Tăng Ni, Phật tử và các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, hoà hợp, tinh thần phụng sự đạo pháp và dân tộc, gắn bó với đất nước, Tăng Ni, Phật tử ở trong nước và ở nước ngoài dưới sự hướng dẫn của các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ có những đóng góp tích cực và to lớn hơn trong năm 2009 để góp phần cùng với toàn dân xây dựng và phát triển đất nước ta ngày một giàu đẹp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được xương minh trong lòng dân tộc.


Thay mặt Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, tôi xin chân thành bày tỏ lòng tri ân và cảm ơn sâu sắc đến các cấp lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận và nhân dân cả nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ đối với sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.


Kính chúc Quý vị năm mới vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.


Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát


TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH          
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                  
PHÁP CHỦ                                 
(đã ký)                                   


Hoà thượng THÍCH PHỔ TUỆ 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here