Trang chủ Đời sống Trang nghiêm tổ chức lễ dâng Y Kathina tại chùa Candaransi

Trang nghiêm tổ chức lễ dâng Y Kathina tại chùa Candaransi

442

Theo truyền thống tốt đẹp của Hệ phái Nam tông nguyên thuỷ, sáng ngày 3/10, Thiện nam tín nữ gần xa đã trở về chùa Candaransi (quận 3, TP.HCM) để thành kính làm lễ dâng Y Kathina lên chư Đại đức Tăng khi mùa An cư kiết hạ vừa kết thúc.

Theo truyền thống hàng năm, đại lễ dâng Y Kathina được tổ chức tại một ngôi chùa là từ lòng phát tâm hỷ cúng của một đại gia đình thí chủ, và sự đồng hành của các Phật tử gần xa hiện diện để tạo nên một buổi lễ dâng Y Kathina đầy đủ trang nghiêm và phước đức.

Tại chùa Cadaransi, trước khi bước vào lễ chính thức, Hoà thượng Danh Lung – Uỷ viên Thư ký HĐTS, Trụ trì chùa đã có thời thuyết pháp về ý nghĩa của Đại lễ dâng y Kathina. Đồng thời qua đây, Hoà thượng cũng khuyến tấn chư Tăng phải luôn giữ gìn Giới đức thanh tịnh trong cuộc đời tu hành, việc làm đó giúp cho Phật tử tại gia được nương tựa, cúng dường và tăng thêm tín tâm nơi Tam Bảo.

Nơi chánh điện chùa Candaransi, chư Đại đức Tăng chính thức quang lâm cử thành nghi thức hành Tăng sự, giao Y và thọ Y. Sau khi gia đình Đại thí chủ thành kính tác bạch cúng dường, đạo tràng Phật tử thọ Tam quy, ngũ Giới; nơi kiết giới của chư Tăng hành lễ, một vị Đại đức được cử ra tác bạch bố cáo duyên sự và công bố bình bầu đại diện Tỳ-kheo thọ y năm nay, sau đó công bố kết quả bình bầu; tiếp đến 2 vị Tăng lớn đứng ra thực hiện nghi thức Tuyên ngôn giao y.

Mùa an cư kiết hạ tại Sima chùa Candaransi năm nay, một vị Tăng trẻ là Đại đức Danh Hửu Lợi đã được chúng Tăng thỉnh thọ tấm Y Kathina. Theo Giới luật, một Tỳ-kheo thọ Y Kathina là người hiểu rõ về 5 quả phước báu của đại lễ dâng Y Kathina, biết rõ 8 chi pháp cũng như 17 điều thành tựu, 24 điều bất thành tựu của Y Kathina, và 2 điều ràng buộc bởi Sima cũ và Y Kathina. Song song đó, Đại Đức là một vị hiểu biết rõ nhất về vấn đề thọ nạp Y Kathina, đồng thời có thể làm cho Đại chúng Tăng vô cùng hoan hỷ.

Sau khi Lễ dâng y Kathina được thành tựu viên mãn, phước báu được trọn vẹn, Hoà thượng Trụ trì cùng chư Đại đức Tăng mở khoá kinh Cầu An, Chúc Phúc và Trai Tăng đến gia đình thí chủ, cũng như quý Phật tử hiện diện. Như thường lệ, Hoà thượng Trụ trì đã tặng quà và bằng tuyên dương công đức đến gia đình các thí chủ cùng đại diện các nhóm thí chủ dâng bông cổ bạc trong ngày Đại lễ.

Đại lễ dâng Y Kathina mang một ý nghĩa rất lớn trong việc gìn giữ văn hoá truyền thống thiêng liêng, một di sản vô giá của đạo Phật. Qua đó cũng đóng góp một phần không nhỏ vào sự nghiệp hộ trì và hoằng dương chánh pháp, giúp cho đạo Phật được hưng thịnh và trường tồn.

Đăng Huy