Trang chủ Thư viện Video Video: Hương sen màu nhiệm 3

Video: Hương sen màu nhiệm 3

193

Chỉ đạo nội dung: Thượng Tọa Thích Minh Hiền. Tổng đạo diễn: Đạo diễn PT Quảng Minh – Việt Tú. Đạo diễn âm nhạc: Nhạc sĩ PT Quảng Minh – Anh Quân; Nhạc sĩ PT Diệu Thiện – Cù Lệ Duyên. Biên đạo múa: Nghệ sĩ Tấn Lộc.