Trang chủ Tin tức Thông báo Chương trình Đại Giới đàn Huệ Hưng PL.2564

Chương trình Đại Giới đàn Huệ Hưng PL.2564

275
0

Đại giới đàn Huệ Hưng do BTS GHPGVN Tp.Hồ Chí Minh tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 12/10 đến 15/10/2020 (nhằm ngày 26 – 29/8/Canh Tý), chương trình được ấn định như sau:

* Thứ Sáu – ngày 02/10/2020: (ngày 16/8/Canh Tý):

 • 06 giờ 00: Giới tử Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni vân tập Tuyển Phật trường (Việt Nam Quốc tự).
 • 06 giờ 15: Chư Tôn đức Ban Giám thị quang lâm.
 • 07 giờ 30 09 giờ 00: Khảo thí giới tử thọ giới Tỳ kheo,Tỳ kheo Ni.
 • 08 giờ 30: Giới tử Thức xoa, Sa di và Sa di ni vân tập Tuyển Phật trường

(Việt Nam Quốc tự).

 • 09 giờ 3011 giờ 00: Khảo thí giới tử thọ giới Thức xoa, Sa di, Sa di Ni.

* Thứ Hai – ngày 12/10/2020: (ngày 26/8/Canh Tý):

 • BUỔI SÁNG: (06 giờ 00 – 08 giờ 00)

Giới tử được trúng tuyển làm thủ tục nhập Giới trường như sau:

– Giới tử Tỳ kheo, Sa di tập trung tại Giới trường Việt Nam Quốc Tự.

– Giới tử Tỳ kheo Ni, Thức xoa ma na, Sa di Ni tập trung tại Giới trường chùa Thanh Tâm (Bát Bửu Phật Đài – H. Bình Chánh).

– Giới tử Tỳ kheo, Sa di Hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh tập trung tại Giới trường biệt truyền chùa Bửu Quang (Q.Thủ Đức).

– Giới tử Tỳ kheo, Sa di Hệ phái Khất sĩ tập trung tại Giới trường Tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh).

–  Giới tử Tỳ kheo Ni, Thức xoa, Sa di Ni Hệ phái Khất tập trung tại Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp).

Các Giới tử tập trung Giới trường đúng giờ quy định của Ban Tổ chức, tuyệt đối không giải quyết các trường hợp trễ giờ quy định.

Các Giới trường sinh hoạt Giới tử về Thanh quy Giới đàn, những quy định trong thời gian ở tại Giới trường. Kiểm tra Y, bình bát, tọa cụ, đãy lọc nước, v.v…

 • BUỔI CHIỀU:
 • 14 giờ 00: Chư Tôn đức Thường trực Ban Tổ chức, Ban Nghi lễ Phật giáo Thành phố, Ban Điều hành và Giới sư các Giới trường tập trung tại Tu viện Huệ Quang cử hành nghi lễ thỉnh di ảnh Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng.
 • Ban Điều hành các Giới trường tập trung hướng dẫn Giới tử chuyên tâm lễ Sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, thanh tịnh thân tâm tiếp thọ Giới pháp; học tập Giới luật hành nghi của người xuất gia cùng thực hành các nghi thức Thiền gia hằng ngày: Quá đường, Công phu, Tọa thiền, Hô canh, Tuần chiếu, diễn tập phương thức đăng đàn…
 • BUỔI TỐI:

Các Giới trường tổ chức cho các Giới tử thi tụng Luật theo quy định của Đại Giới đàn: Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Thức xoa: 04 quyển Luật Trường hàng; Sa di, Sa di Ni: 02 quyển Luật Trường hàng. Căn cứ vào kết quả thi tụng Luật của các Giới trường, chọn ra các giới tử ưu tú để khen thưởng.

* Thứ Ba – ngày 13/10/2020: (ngày 27/8/Canh Tý):

KHAI MẠC ĐẠI GIỚI ĐÀN “HUỆ HƯNG”

TẠI ĐẠI GIỚI TRƯỜNG VIỆT NAM QUỐC TỰ

 • 06 giờ 00 : Đại chúng vân tập
 • 08 giờ 00 : Lễ Khai mạc Đại Giới đàn HUỆ HƯNG
 • 09 giờ 30 : Khai đạo Giới tử.
 • 10 giờ 30 : Các giới tử Tỳ kheo, Sa di (Bắc tông) ở lại Đại Giới trường Việt Nam Quốc Tự thực hiện nghi thức Quá đường – Kinh hành, các giới tử khác trở về các Giới trường của mình.
 • 14 giờ 00 : Thỉnh sư.
 • 14 giờ 30 :
 • Tại Đại Giới trường Việt Nam Quốc Tự: Truyền Sa di giới (Bắc tông).
 • Tại Giới trường chùa Bửu Quang: Truyền Sa di giới (Nam tông).
 • Tại Giới trường TX. Trung Tâm: Truyền Sa di giới (Khất sĩ).
 • Tại Giới trường chùa Thanh Tâm (Bát Bửu Phật Đài): Truyền Thức xoa ma na Ni giới và Sa di Ni giới (Bắc tông).
 • Tại Giới trường TX. Ngọc Phương: Truyền Thức xoa ma na Ni giới và Sa di Ni giới (Khất sĩ).
 • Các Giới trường khác: Tiếp tục sinh hoạt các nghi thức tại Giới trường (tùy điều kiện mỗi giới trường).
 • 16 giờ 30 : Dược thạch.
 • 17 giờ 30 : Lễ Sám hối.
 • 19 giờ 00 : Tuần chiếu.
 • 22 giờ 00 : An tức.

* Thứ Tư – ngày 14/10/2020 (ngày 28/8/Canh Tý):

 • 05 giờ 00 : Trang nghiêm Đạo tràng
 • 06 giờ 00:
 • Các Giới trường: Việt Nam Quốc Tự, chùa Bửu Quang, Tịnh xá Trung Tâm tấn đàn truyền Tỳ kheo giới.
 • Các Giới trường chùa Thanh Tâm (Bát Bửu Phật Đài), Tịnh xá Ngọc Phương tấn đàn truyền Tỳ kheo Ni giới.
 • 11 giờ 30 : Thọ trai
 • BUỔI CHIỀU: Tùy tình hình thực tế, các Giới trường Ni hướng dẫn giới tử Tỳ kheo Ni đến Giới trường Đại Tăng Việt Nam Quốc Tự (Bắc tông); TX.Trung Tâm (Khât sĩ) cầu thọ Chánh pháp Yết ma.
 • 20 giờ 00 : Tuần chiếu.
 • 22 giờ 00 : An tức

* Thứ Năm – ngày 15/10/2020: (ngày 29/8/Canh Tý)

 • 05 giờ 30 : Đại chúng thọ Bồ Tát giới vân tập

(Đại giới trường Việt Nam Quốc Tự)

 • 06 giờ 00 : Chư Tôn đức Giới sư quang lâm
 • 07 giờ 30 : Tấn đàn truyền Bồ tát giới.
 • 08 giờ 30 : Đàn truyền Tam quy – Ngũ giới
 • 10 giờ 00 : Thọ trai, cúng dường tạ đàn, sau khi thọ trai xong các Giới tử

 (xuất gia) thực hiện nghi thức kinh hành.

 • 11 giờ 30 : Chỉ tịnh.

–    13 giờ 30   : Đại chúng (Giới tử Tỳ kheo Tăng Bắc tông) vân tập vào hội trường Việt Nam Quốc Tự tham dự khóa Lễ thuyết U Minh Giới – Phổ lợi hữu tình.

   14 giờ 00   : Trang nghiêm Đạo tràng.

 • 14 giờ 30 : Đăng đàn thuyết U Minh giới.

 (Đại Giới trường Việt Nam Quốc Tự)

ĐẠI GIỚI ĐÀN HOÀN MÃN


Theo VP.BTS GHPGVN TP.HCM

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here