Trang chủ Tin tức Bắc Ninh: Tu niệm Phật một ngày tại chùa Diên Quang

Bắc Ninh: Tu niệm Phật một ngày tại chùa Diên Quang

60
0

Trong buổi pháp thoại, Thượng tọa Thích Chân Tính – Phó ban Hoằng pháp Trung ương, Trụ trì chùa Hoằng Pháp đã chia sẻ với quý Phật tử về đề tài “Ý nghĩa của việc quy y Tam Bảo”.

Theo tài liệu Phật học Phổ thông của Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Tam bao có 3 bậc: “Đồng thể Tam bảo, Xuất thế gian Tam bảo và thế gian Trụ trì Tam bảo”.

Trong 3 bậc Tam bảo này có thể quy về sự quy y Tam bảo và lý quy y Tam bảo. Sự quy y Tam bảo là thờ Phật, lễ Phật; tụng kinh, nghe pháp; tôn trọng cung kính chư Tăng. Lý quy y Tam bảo là quay về với Phật tánh của mình; Khai thác đức tánh Từ bi, trí tuệ của mình; trở về bản tánh thanh tịnh, hòa hợp của mình.

Muốn đi đến lý quy y Tam bảo người Phật tử cần phải thực hành sự quy y Tam bảo. Nhờ có đến chùa lễ Phật, nghe pháp, theo sự chỉ dẫn của chư Tăng mới có thể hiểu biết và thực hành theo đúng lời Phật dạy để được lợi ích an lạc ở hiện tại và tương lai.

Kết thúc buổi pháp thoại, mọi người đều vô cùng hoan hỷ.
 
Sau thời pháp là thời công phu kinh hành niệm Phật.
 
Trong kỳ tu này, Đại đức trụ trì đã gởi tặng một phần quà Pháp Bảo đĩa VCD “Nhận xét đúng về Phật giáo – chùa Diên Quang thực hiện” cho quý Phật tử.
 
Hình ảnh ghi nhận:
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here