Trang chủ Văn hóa Giới thiệu sách Ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM ra mắt sách phục vụ công...

Ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM ra mắt sách phục vụ công tác chuyên môn

417

Nhập dịp Lễ tổng kết Phật sự năm 2021 của GHPGVN TP.HCM, Ban Hoằng pháp Phật giáo TP ra mắt và tặng đến quý đại biểu bộ sách “Kinh nghiệm hoằng pháp và những bài giảng giáo lý đạo Phật” (2 quyển) phục vụ công tác chuyên môn của ngành Hoằng pháp.

Nhập dịp Lễ tổng kết Phật sự năm 2021 của GHPGVN TP.HCM, Ban Hoằng pháp Phật giáo TP ra mắt và tặng đến quý đại biểu bộ sách “Kinh nghiệm hoằng pháp và những bài giảng giáo lý đạo Phật” (2 quyển) phục vụ công tác chuyên môn của ngành Hoằng pháp.

Sách do nhà xuất bản Hồng Đức pháp hành do Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM thực hiện. Nội dung gồm tập hợp nhiều bài giảng mẫu được đúc kết từ kinh nghiệm thuyết giảng của các bậc thầy đi trước, với mong muốn hệ thống, củng cố kiến thức Phật học và bồi dưỡng kỹ năng kinh nghiệm hoằng cho Tăng Ni sinh và các cư sĩ công công cuộc hoằng dương Phật pháp.

Sách được biên tập bới Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh, Đại đức Thích Hạnh Tuệ, Đại đức Thích Minh Thuận và Sư cô Thích Nữ Hòa Nhã.

Phúc An