Trang chủ Tin tức Thông báo Ban Lễ tang Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Ban Lễ tang Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

688
0

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
——————
BAN LỄ TANG
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH PHỔ TUỆ

– Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN;
– Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN;
– Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tây (nay là Tp. Hà Nội);
– Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng nhì; Huân chương Đại đoàn kết dân tộc và nhiều Bằng Tuyên dương Công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
– Viện chủ tổ đình Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Tp. Hà Nội.

1. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng – Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN

2. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng – Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN

3. Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Nhường – Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN

4. Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn – Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN

5. Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN

6. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN

7. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ – Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN

8. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN

9. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

10. Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.

11. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.

12. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội.

13. Hoà thượng Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.

14. Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN.

15. Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch Hội đồng Trí sự, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN.

16. Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

17. Hòa thượng Thạch Sok Xane – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

18. Hòa thượng Thích Thiện Tánh – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN.

19. Hòa thượng Thích Khế Chơn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

20. Hòa thượng Thích Quảng Xả – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

21. Hòa thượng Đào Như – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

22. Hoà thượng Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương GHPGVN.

23. Hoà thượng Thích Quảng Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

24. Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

25. Thượng tọa Thích Thiện Thống – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

26. Hòa thượng Thích Thanh Nhã – Chánh Văn phòng Hội đồng Chứng minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN.

27. Hòa thượng Thích Thanh Điện – Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN (VP1).

28. Hòa thượng Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương GHPGVN (VP2).

29. Thượng toạ Thích Thanh Phong – Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN.

30. Thượng tọa Thích Thanh Vịnh – Đại diện Pháp tử.

31. Ông Ngô Sách Thực – Phó Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam.

32. Ông Vũ Chiến Thắng – Thứ Trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ.

33. Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Tp. Hà Nội

34. Ông Phạm Tiến Dũng – Trưởng ban Ban Tôn giáo Tp. Hà Nội.

35. Ông Nguyễn Xuân Thanh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên, Tp. Hà Nộ!

36. Ông Vũ Quốc Tuấn, đại diện thân quyến.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here