Trang chủ Từ Thiện Xã Hội Ủng hộ xây chùa Bình Định: Tâm thư kêu gọi cúng dường xây Bảo tháp tại...

Bình Định: Tâm thư kêu gọi cúng dường xây Bảo tháp tại TX Quan Âm

312

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                                                     

             HỆ PHÁI KHẤT SĨ

GIÁO ĐOÀN 3  TỊNH XÁ QUAN ÂM 

      ————————————–


THƯ NGỎ (TÂM THƯ KÊU GỌI )

Kính Bạch : CHƯ TÔN THIỀN ĐỨC TĂNG NI

Kính Thưa : CHƯ THIỆN NAM TÍN NỮ PHẬT TỬ THÂN MẾN!

Cố trưởng lão Thích Giác Sáng,một đời đạo hạnh trải qua 77 năm trụ thế và 49 năm hạ lạp làm người khất sĩ ta bà du hóa độ sinh, Ngài đã trụ trì và hóa độ nhiều ngôi đạo tràng tịnh xá từ duyên hải đến cao nguyên với gương mặt thanh bần đơn giản ngài đã cảm hóa không biết bao nhiêu tâm hồn người người quay về Phật pháp.

Vào tháng 11 năm 1965 Ngài được Đức Thầy Giác An – Trưởng giáo đoàn du tăng khuất sĩ chứng minh cho phép ngài đi hành tứ y pháp. Trong thời gian này Ngài có duyên lành với mãnh đất Bình Định,tại đây Ngài  đã thành lập nên tịnh xá Quan Âm, thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định. Cũng chính nơi đây ngài thực hiện công hạnh tác phúc thiện duyên hành chánh  đạo, lập công bồi đức thuận chân như

.Vì vậy ngài không quản ngại tuổi già sức yếu ,đã nổ lực xây dưng ngôi đạo tràng tịnh xá Quan Âm và hiện nay đã trùng tu chánh điện ,nhà tăng xây mới ngôi tổ đường và tượng Phật  niết bàn .Ngôi đạo tràng tịnh xá Quan Âm từng ngày đổi mới và trang nghiêm thanh tịnh.

Thế rồi theo định luật vô thường ” Sinh già bệnh chết” .Vào ngày 26/02/2015 (nhằm ngày mùng 08 tháng giêng năm Ât Mùi) trong thời điểm  Phật giáo cả nước đang đón mùa  Xuân an lạc và cũng chính trong thời điểm hy hữu này Ngài đã xã thọ mạng,an nhiên viên tịch vào lúc 10h15´.Theo di nguyện của ngài môn đồ pháp quyến đã đã tiễn đưa nhục thân giác linh ngài làm lễ trà tỳ (hỏa táng) tại Đài hỏa táng Nha Trang  và thâu được nhiều xá lợi .

Vì vậy nay môn đồ pháp quyến đồng nhất tâm xây dựng ngôi Bảo tháp để thờ tôn tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  và thờ xá lợi của bậc chân tu cố trưởng lão  Thích  Giác  Sáng.

Cố  đức có dạy : Chánh pháp có trường tồn do tăng già hòa hợp. Tòng lâm hưng thịnh nhờ đàn việt phát tâm.

Vì  vậy nay chúng con mạo muội kính xin Chư tôn thiền đức Tăng Ni giúp đỡ.

Kính mong Chư thiện nam, tín nữa, Phật tử gần xa trong và ngoài nước hoan hỷ pháp tâm cúng dường  tịnh tài , tịnh vật để Bảo tháp thờ xá lợi  tại tịnh xá Quan Âm sớm được  thành tựu viên mãn.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ  TÁT MA HA TÁT!

Mọi sự cúng dường xin gởi về Ban kiến thiết Tịnh xá Quan Âm ,Tổ 4 ,khu vực 5 ,phường Nhơn Phú TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.


 Sư THÍCH GIÁC  MINH TRÀNG

    SĐT : 01227516881/01215488620

Hoặc Sư: THÍCH GIÁC NGÔ

SĐT : 0906560436