Học thiền ở đạo tràng Thái Tuệ

Mới 7 giờ 30 sáng mà sân chùa đã chật ních người và xe. Già có, trẻ có. Ai cũng hăm hở và nhiệt tình như sắp bước vào một cuộc thử sức với khả năng của chính mình. Một số người phát tâm đã tự nguyện lo ăn sáng cho khách thập phương bằng những ổ bánh mì nhỏ, bên trong là mấy miếng đậu hủ kho mặn cũng khá hấp dẫn. Nhóm SV cũng được phát bánh mì và một ly nước trà nóng. Chúng tôi cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái với buổi điểm tâm nhẹ này trước khi bước vào thời kinh trên chánh điện.

Nếp sống hướng thượng

Không phải ngẫu nhiên Đức Phật dạy rằng: “Này các Tỳ kheo, trong cõi Diêm phù đề này, số ít là các khu vườn khả ái, các khu rừng khả ái, các vùng đất khả ái, các hồ ao khả ái. Nhưng nhiều hơn là các chỗ đất cao, đất thấp, các con sông khó lội qua, các khu vực rậm rạp gai góc, các núi non lởm chởm. Cũng vậy, này các Tỳ kheo! Số ít là các chúng sanh sau khi chết từ loài người, được tái sanh lại trong loài người, còn nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết từ loài người bị tái sanh ở địa ngục, ở các loài bàng sanh, ở cõi ngạ quỷ” (Tăng Chi I, trang 47; Tương Ưng V, 406).

Gửi đến những ai đang cảm thấy cô đơn

Kết quả của một cuộc thăm dò cho thấy, phần lớn mọi người đang chịu cảnh sống cô đơn. Một phần tư số người đã trưởng thành thú nhận, trong vòng hai tuần trước khi họ được thăm dò ý kiến, họ đang trải qua thời gian thật buồn tẻ một mình.

Truyền thông bằng lời lẽ ôn hòa trong môi trường chính trị

Từ nhiều năm rồi, tôi nghiên cứu nhiều về chánh niệm qua sách báo, nhưng mãi đến mùa thu năm 2003 tôi mới có dịp dự một khóa tỉnh tâm với Thiền Sư Thích Nhất Hạnh dành riêng cho những Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ.

Hạnh lắng nghe

Hắng nghe là một phương pháp thực tập quan trọng, có khả năng trị liệu và chuyển hóa. Nếu một người biết lắng nghe thì người ấy có thể hiểu và mang lại hạnh phúc cho chính mình cùng mọi người.

Bài xem nhiều