Video: Con Đường Phật Tích tập 4

Video phim tài liệu với chủ đề "Con đường Phật Tích", tập 4

Video: Con Đường Phật Tích tập 3

Video phim tài liệu với chủ đề "Con đường Phật Tích", tập 3

Video: Con Đường Phật Tích tập 10

Video phim tài liệu với chủ đề "Con đường Phật Tích", tập 10

Hoa Kỳ: Tăng sĩ ủng hộ thuyết Tiến hóa

Thêm một Lá Thư về Thuyết Tiến Hóa từ giới tu sĩ xuất hiện vào tuần lễ cuối tháng 8-2012. Lần này là từ các Tăng Ni Hoa Kỳ.

Phật giáo Hàn Quốc ngày nay

Sau chiến tranh thế giới thứ II và cuộc chiến Nam-Bắc Hàn, Phật giáo Hàn Quốc đã phải đối diện với nhiều thách thức và đang dần thích nghi với cuộc sống của thế giới hiện đại.

Bài xem nhiều