Khóa tu 21 ngày là một biểu hiện của tình thương mà Thầy dành cho các đệ tử của mình. Thầy biết rằng nhiều người rất khó tham dự được cả ba tháng của khóa An cư kiết đông, vậy nên Thầy đã tạo ra khóa tu 21 ngày để cho những ai tham dự khóa tu này cũng được lợi lạc khi thực tập miên mật cùng tăng thân trong một khoảng thời gian dài không gián đoạn. Chúng ta còn nhớ Thầy đã kể lại câu chuyện trong kinh Quán niệm hơi thở (Anapanasati sutta), khi Bụt quyết định kéo dài mùa an cư năm ấy thêm một tháng, bởi Bụt thấy được những thành quả tu học của quý thầy khi được tu tập miên mật chung với nhau.

Sau đây là một vài hình ảnh của khoá tu:

Quý thầy, quý sư cô niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm mở đầu khoá tu

Thầy Pháp Ứng giảng về danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm

Cây vĩ cầm của tăng thân – sư cô Trai Nghiêm
Dưới rừng bạch dương xanh mát, đại chúng đi cùng nhau, thở cùng nhau, gửi năng lượng thương yêu vào lòng đất Mẹ.
Thiền hành quanh hồ sen xóm Hạ
Thiền đường Nước Tĩnh, xóm Thượng trong khoá tu.
Các sư chú, sư cô tương lai.
Giờ quá đường.
Sau giờ quá đường, đại chúng niệm danh hiệu Bụt và các vị Bồ Tát để gửi năng lượng thương yêu, bình an và trị liệu tới cho tất cả mọi người và mọi loài.
Sư cô Trăng Tin Yêu (người Indonesia) hô canh trước giờ ngồi thiền: Vững thân ngồi dưới cội bồ đề. Ba nghiệp lắng rồi hết thị phi. Thu nhiếp thân tâm vào chánh niệm. Rõ soi diện mục thoát bờ mê. Ngưỡng mong đại chúng tinh tiến nhiếp tâm thiền tập. Namo Bụt Sakyamuni.
Các em về cùng ba mẹ để tham dự khoá tu.
Buổi thuyết trình của các vị tiếp hiện.
Ngôn ngữ chính trong khoá tu là tiếng Anh và được dịch ra 8 ngôn ngữ khác.
Vấn đáp là cơ hội để thiền sinh giải toả thắc mắc trong lòng.
Nghe tiếng chuông. Lòng nhẹ buông. Tâm tĩnh lặng. Hết sầu thương…
Sư chú Đạo Quy, sư cô Trai Nghiêm cùng thiền sinh chơi hoà nhạc để hiến tặng hạnh phúc cho đại chúng.
Buổi lễ truyền giới được bắt đầu bằng dâng hương lên Bụt, lên Tổ.

Thầy Pháp Hữu, sư cô Hội Nghiêm rước đèn từ bàn thờ Tổ về chỗ của quý thầy, quý sư cô lớn sẽ truyền đăng cho các vị tân giáo thọ.

Sư Cô Chơn Đức
Giây phút trao truyền và tiếp nhận
Quý thầy, quý sư cô lớn đại diện Sư Ông để truyền đăng cho các vi tân giáo thọ – thầy Pháp Ứng.

Kệ truyền đăng
Con rất vui được làm thị giả cho ba trong ngày ba nhận đèn
Thầy luôn có mặt cùng tăng thân