Thư chúc Tết của Trang thông tin điện tử Phật tử Việt Nam

Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính bạch chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni

Kính thưa quý độc giả của Trang thông tin điện tử Phật tử Việt Nam (http://www.phattuvn.org/)

Bài xem nhiều