HT.Thích Thanh Từ: Niết Bàn là gì?

Hỏi: Mục đích của người tu Phật lấy quả vị Niết Bàn làm chỗ cứu cánh. Vậy Niết Bàn là gì? - Trong các kinh...

Thiền định là gì?

Phép tu tập thứ năm của Lục độ Ba la mật có công năng giúp ta vượt sang bờ bên kia là thiền định....

Bát quan trai giới

Giới bát quan trai được Phật thuyết cho các Thánh đệ tử; những người tuy sống đời tại gia, hưởng thụ ngũ dục của thế gian, nhưng tâm tư đã vững chắc trên Thánh đạo. Trong ý nghĩa này, tu có nghĩa là phát triển, làm cho bản thân càng lúc càng cao thượng ngang tầm Thánh đạo, để càng lúc càng nhìn thấy rõ dấu chân dẫn đến Niết bàn. Tu như vậy là tu giới, tu định và tu huệ. Ba khoản tu tạo thành một chuỗi quan hệ liên tục

Địa Tạng Vương Bồ Tát: Ta không vào địa ngục thì ai vào địa...

Hồng danh Địa Tạng có nghĩa như đất đai rộng lớn chứa hết vạn vật.

Khất thực đúng Pháp

Đã từ lâu Giáo hội ra thông bạch đề nghị chư tăng không đi khất thực nữa để tránh tình trạng người ta khoác...

Những bài kệ về Đất Mẹ – Sư ông Làng Mai

PTVN - Những bài kệ giúp chúng ta thực hành chánh niệm trong đời sống hàng ngày cũng như để nhìn mọi thứ một...

Cách tiêu giải nghiệp chướng

Bạn là người tin vào Phật và tin vào nghiệp báo? Vậy thì hãy nghe lời Phật dạy về cách tiêu giải nghiệp chướng,...

Ma phiền não

Ma phiền não cũng gọi là sự chướng. Người tu hành mà chẳng trừ được sự chướng thì rối rắm thánh đạo. Thế nào là...

HT.Thích Thanh Từ: Tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp

Tích lũy nghiệp là nghiệp tích lũy trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta thường làm điều lành, đó là tích lũy nghiệp lành. Ma...

Cuộc đời Đức Phật qua tranh vẽ

Cuộc đời Đức Phật minh họa qua tranh vẽ. Lời minh họa từ bài viết của HT Thích Minh Châu, Gia Tuệ...

Bài xem nhiều