Trì Giới là gì?

Phép thực tập thứ ba giúp ta vượt sang được bờ bên kia là trì giới. Năm giới là những nguyên tắc hướng dẫn...

Tinh tấn là gì?

Tinh tấn là phép thực tập thứ hai của sáu phép tu Ba la mật (Lục độ Ba la mật) có công năng giúp...

Bố thí là gì?

Bố thí độ (dana paramita) tức là phép tu cúng dường, hiến tặng. Khi hiến tặng, ta được sinh qua bờ bên kia liền lập tức....

Trí tuệ là gì?

Trí Tuệ Độ Trí tuệ, tiếng Phạn là prajna được ví như là người Mẹ của tất cả các vị Bụt. Ở Ấn Độ, người ta tạc...

TP.HCM: Bạn trẻ lựa chọn tham gia khoá tu mùa Hè để “sửa mình”

Thay vì đi du lịch hay có những hoạt động vui chơi khác cùng người thân, nhiều bạn trẻ quyết định đăng ký tham...

Người biết ân là phải hiếu kính với Cha mẹ (*)

Người biết đền ân, trước phải nhớ ân cha mẹ, kế đó biết đền ân những người mình đã chịu ân, những người ấy,...

Phương pháp tu hành căn bản của người Phật tử là gi?

Điều này quí vị thường nghe mà ít nhớ. Có phải nền tảng tu theo đạo Phật là tu ba nghiệp, hay nói cách...

HT.Thích Thanh Từ: Tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp

Tích lũy nghiệp là nghiệp tích lũy trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta thường làm điều lành, đó là tích lũy nghiệp lành. Ma...

Những bài kệ về Đất Mẹ – Sư ông Làng Mai

PTVN - Những bài kệ giúp chúng ta thực hành chánh niệm trong đời sống hàng ngày cũng như để nhìn mọi thứ một...

Ma phiền não

Ma phiền não cũng gọi là sự chướng. Người tu hành mà chẳng trừ được sự chướng thì rối rắm thánh đạo. Thế nào là...

Bài xem nhiều