HT. Thích Thánh Nghiêm: Cuộc sống cuối đời của tôi vô cùng thanh thản

Cuộc sống lúc cuối đời của tôi, phần lớn thời gian là ở Đài loan. Duy nhất có một lần tôi đã đi Mỹ vào mùa thu năm 2006.

Thầy tôi, phần 1

Thế là trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả cuối cùng tôi cũng đậu Đại học. Ngày đầu tiên vào trường biết bao bỡ ngỡ đến với tôi, trường mới, lớp mới và cả thầy cô bạn bè nữa đều làm tôi thấy lạ lẫm đến vô cùng.

Bài xem nhiều