Trang chủ Tin tức TPHCM: Chư Ni cầu thọ giới tướng tại Việt Nam Quốc Tự

TPHCM: Chư Ni cầu thọ giới tướng tại Việt Nam Quốc Tự

287
0

14 giờ ngày 14/10, chư giới tử Thức-xoa-ma-na tại Giới trường chùa Thanh Tâm đã vân tập về Việt Nam Quốc Tự cầu thọ giới tướng sau khi thọ giới Tỳ-kheo-ni.

Chư Giới sư ni và giới tử theo sự hướng dẫn của Thầy dẫn lễ tiến vào Giới trường Việt Nam Quốc Tự, tác bạch với đại Tăng cầu trao chánh pháp.

Tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự, chư Tôn đức Hội đồng Giới sư Tăng tiến hành pháp yết ma, và tiến hành khai đạo cho Chư vị Giới sư Ni và giới tử Tỳ-kheo-ni.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, chư ni hoan hỷ nương theo lời khai đạo của Đại Tăng và nhất tâm nhất niệm y giáo phụng hành.

Được biết, căn cứu Luật tạng, sau khi Giới tử Thức-xoa-ma-na cầu thọ Tỳ-kheo-ni giới xong liền phải đến chư Tăng cầu thọ giới tướng, không được để cách qua 1 đêm.


HUY – PHONG

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here