Trang chủ PGVN GHPGVN Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: “GHPGVN viết tiếp truyền thống yêu...

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: “GHPGVN viết tiếp truyền thống yêu nước, yêu hòa bình, đồng hành cùng dân tộc của PGVN hơn 2000 năm”

139
0

Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập GHPGVN


 


Tôi rất vui mừng dự lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong không khí hoan hỷ của Tăng Ni, Phật tử cả nước, tôi xin gửi tới quý Hòa thượng Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quý Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước và quý vị đại biểu lới chúc sức khỏe, an lạc.


 


Kính thưa quý vị!


 


Phật giáo Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử, thời kỳ nào Phật giáo cũng lấy đức từ bi, hỷ xả, lấy chân – thiện – mỹ để giáo hóa chúng sinh, lấy trí tuệ và phụng sự đất nước làm sự nghiệp và phương châm hành đạo. Từ xa xưa, giáo lý Phật giáo đã thấm nhuần trong đời sống của đông đảo người Việt Nam, những giá trị tốt đẹp của Phật giáo đã góp phần hun đúc nên những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam. Lịch sử Việt Nam đã ghi nhận Phật giáo Việt Nam có những đóng góp xứng đáng cho việc bảo vệ và xây dựng đất nước.


 


Trong lịch sử phát triển Phật giáo ở nước ta, có lúc Phật giáo có nhiều tổ chức khác nhau. Sau khi đất nước thống nhất, Bắc – Nam quy về một mối, lòng người đoàn kết, thuận hòa, mong muốn cùng nhau xây dựng cuộc sống mới, đó là điều kiện thuận lợi để các bậc cao Tăng vận động Tăng Ni, Phật tử cả nước thực hiện thống nhất Phật giáo Việt Nam.


 


Hai mươi lăm năm qua, Phật giáo Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh về tổ chức và hoạt động Phật sự đã góp phần động viên, khích lệ đông đảo nhân dân cả nước thực hiện những giá trị đạo đức, bảo vệ, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam.


 


Thống nhất Phật giáo 25 năm qua có ý nghĩa hết sức to lớn. Đó là ý chí và nguyện vọng của Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước. Đó là sức mạnh của sự đoàn kết, thống nhất. Uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng được nâng cao. Với truyền thống yêu nước, gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam không chỉ làm cho Tăng Ni, Phật tử trong nước mà còn cả ở ngoài nước hiểu rõ về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những đóng góp to lớn đó của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã từng bước nâng cao vị thế của mình trong nước cũng như trên trường quốc tế, được Phật giáo các nước đánh giá cao.


 


Trong thời gian qua, truyền thống yêu nước và những giá trị đạo đức, nhân ái của Phật giáo được phát huy. Phật giáo luôn là tôn giáo tích cực trong các cuộc vận động xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, xây dựng đời sống mới… Với đường hướng “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn khẳng định vị trí của mình trong lòng dân tộc và là tôn giáo lớn có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.


 


Với những đóng góp to lớn cho dân tộc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (tại Đại hội III năm 1992), nhiều vị cao Tăng được Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cao quý, nhiều vị Tăng Ni, nhiều cơ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là những điển hình tiêu biểu cho tập thể, cá nhân tiên tiến trong phong trào xây dựng đời sống mới. Nhà nước và nhân dân Việt Nam đánh giá cao vai trò, vị trí quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.


 


Kính thưa quý vị!


 


Một phần tư thế kỷ đã qua là thời gian không dài so với lịch sử hai ngàn năm Phật giáo có mặt ở Việt Nam, song trong thời gian ấy Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã viết tiếp vào truyền thống của mình những trang sử đẹp về tinh thần yêu nước, yêu hòa bình, đồng hành cùng dân tộc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam hôm nay đang tích cực xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, kiên quyết không để bất cứ ai chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết đó, quyết tâm cùng toàn dân xây dựng cuộc sống mới “dân giàu – nước mạnh – xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần tiếp tục củng cố, phát huy nội lực, xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam mạnh về mọi mặt, đáp ứng những yêu cầu xây dựng và phát triển của Phật giáo Việt Nam và yêu cầu của đất nước trong thời kỳ mới.


 


Hai mươi lăm năm trưởng thành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam với những thành tựu đóng góp cho xã hội, đã thực sự thể hiện sự gắn bó giữa Đạo với Đời. Thành quả ngày hôm nay của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là sự kết tinh, chắt lọc những nỗ lực, tâm huyết của hơn hai ngàn năm Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Nhân quả ấy là cơ duyên, vận hội mới cho Phật giáo Việt Nam trên con đường phát triển, góp phần xây dựng đời sống hòa bình, an lạc cho dân tộc Việt Nam và cho thế giới, để trong hạnh phúc chung của nhân loại có hạnh phúc riêng của mỗi chúng ta.


 


Kính thưa quý vị!


 


Qua lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam hôm nay, một lần nữa cho tôi được chia sẻ niềm vui chung với quý vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni cùng tất cả bà con Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước.


 


Chúc Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng vững mạnh, luôn luôn vững mạnh để đồng hành cùng dân tộc, thực hiện mục tiêu “Tốt đời – đẹp đạo”


 


Chúc quý vị sức khỏa, an lạc và hạnh phúc.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here