Trang chủ Tin tức Chùm ảnh: Lễ nhập kim quan Cố Trưởng lão HT. Thích Chơn...

Chùm ảnh: Lễ nhập kim quan Cố Trưởng lão HT. Thích Chơn Thiện

288
0
Trưởng lão HT.Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Giác Toàn, TT.Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS cùng chư giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS, BTS GHPGVN các tỉnh thành, đại diện chính quyền tỉnh, chư Tăng Ni các tự viện ở ba miền và đông đảo Phật tử đến đảnh lễ, tham dự.
Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM, Giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế quang lâm nơi Thiền thất của Cố Trưởng lão Hòa thượng làm việc cho đến khi trút hơi thở cuối cùng trong tiếng niệm Phật và chuông trống Bát-nhã liên hồi.

Chư Tôn đức trong môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân Ngài đi giữa hai hàng Tăng Ni và Phật tử hai bên làm hàng rào cung tiễn.

Chùm ảnh Lễ nhập kim quan:
 

Thượng tọa Thích Thường Chiếu xướng ngôn viên Tang lễ

Cung nghinh Hòa thượng Phó Pháp chủ quang lâm

Môn đồ Pháp quyến tác bạch cung thỉnh chư Tôn giáo phẩm

Hòa thượng Thích Chơn Tế tác bạch cung thỉnh

Hòa thượng Thích Huệ Ấn sám chủ cử hành nghi lễ nhập Kim quan

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here