Trang chủ Văn học Thơ Chùm thơ của HT. Thích Phổ Tuệ

Chùm thơ của HT. Thích Phổ Tuệ

110
0

Mừng khai giảng trường cơ bản Phật học


 


Tài đức Thánh hiền đến sĩ phu


Cũng từ học tập vận hành tu


Áo cơm nuôi sống phần cơ thể


Đạo pháp khai thông chướng dốt ngu


Tiến hóa vững lòng tin chính giác


Trầm luân tránh lối lạc trần ô


Ba vô lậu học nuôi mầm trí


Tốt đạo đẹp đời quả bội thu


 Đại lão HT. Thích Phổ Tuệ


 


Cỗ tết nhà Chùa


 


Nhà Chùa tết nhất nghĩ mà vui


Lộc Phật ban cho đủ mọi mùi


Giò thủ Lăng nghiêm, Viên giác bánh


Chè Balamật, Pháp hoa xôi


Kìa mâm Bảo tích, bày trăm vị


Nọ đũa Kim cương sắp bốn đôi


Chiếu giải luật nghi nhà trượng thất


Bạn cao Tăng đạo thỉnh lên ngồi


 


Cảnh chùa Viên Minh


 


Ánh sáng Viên Minh ứng hiện đây


Bầu trời Quang Láng phúc duyên đầy


Nguy nga cảnh Phật vuông khu đất


Sầm uất nhà Tăng rợp bóng cây


Hoằng hóa đạo vàng kinh khắc giảng


Ghi công đức Tổ tháp đông tây


Sông Hồng mặc sức trào lên xuống


Gia cố cùng đê thắng cảnh này


 


BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here