Trang chủ Tin tức Thông báo Chương trình lễ tang HT. Thích Đắc Pháp

Chương trình lễ tang HT. Thích Đắc Pháp

144
0

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI PHẬT GIÁO VĨNH LONG

THIỀN VIỆN SƠN THẮNG

 

LỄ TANG

CỐ HÒA THƯỢNG Thượng ĐẮC Hạ PHÁP

 

– UV. Hội Đồng Trị Sự Trung Ương GHPGVN.

– Trưởng Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Vĩnh Long.

– Cố Vấn Ban Quản Trị Thiền Phái Trúc Lâm.

– Trưởng Ban Giáo Dục Tăng Ni Tỉnh Vĩnh Long.

– Hiệu Trưởng Trường Trung Cấp Phật Học Vĩnh Long..

– Nguyên Đại Biểu HĐND Tỉnh Vĩnh Long Khóa III.

– Phó Chủ Tịch UB. MTTQVN Tỉnh Vĩnh Long.

– Viện Chủ Thiền Viện Sơn Thắng.

 

BAN TỔ CHỨC

——***—–

 

CHỨNG MINH

– Hòa Thượng THÍCH TRÍ TỊNH

– Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

– Hòa Thượng  KIM- SA- RINH

 

BAN TỔ CHỨC

  • Trưởng ban: Hòa Thượng THÍCH THIỆN NHƠN
  • Phó ban:

HT. Thích Như Tước

HT. Thích Nhật Quang

HT. Thích Giác Giới

HT. Thích Phước Tú

HT. Thích Huệ Tâm

HT. Thích Thông Hiếu

HT. Thích Minh Nghĩa

TT. Thích Thông Phương

TT. Sơn Ngọc Huynh

TT. Thích Giác Ánh

TT. Thích Phước Tồn

TT. Thích Phước Hạnh

NT. Thích Nữ Như Hương

NT. Thích Nữ Trí Lượng

NS. Thích Nữ Linh Liên.

NS. Thích Nữ Như Tịnh

NS. Thích Nữ Như Thành

NS. Thích Nữ Như Minh.

 

Phó Chủ tịch Mặt Trận tỉnh– Ông Lê Quang Thế

Phó Ban Tôn giáo tỉnh – Ông Lê Văn Thành

 

* Các ủy viên:

TT. Thích Thiện Thanh

TT. Thích Phước Tâm

TT. Thích Thiện Trí

TT. Thích Phước Hùng

TT. Thích Giác Hiển

TT. Thích Bửu Chơn

TT. Thích Lệ Lạc

TT. Thích Phước Thiện

TT. Thích Phước Nhàn

TT. Thích Giác Sơn.

TT. Thích Thông Phổ.

TT. Thích Thông Huệ

ĐĐ. Thích Tâm Thuần.

ĐĐ. Thích Tuệ Tỉnh

ĐĐ. Thích Tâm Hạnh

ĐĐ. Thích Kiến Nguyệt

ĐĐ. Thích Thông Kiên.

NS. Thích Nữ Như Minh

NS. Thích Nữ Như Trí

NS. Thích Nữ Giác Chơn

NS. Thích Nữ Như Hải

 

*  Ban Thư Ký:

– Trưởng Ban: NS. Thích Nữ Linh Liên

– Phó Ban: ĐĐ. Thích Tánh Bình

ĐĐ. Thích Minh Công.

Hân Nghiêm, PT. Diệu Diệp,

*  Thủ Quỹ:

ĐH: Minh Triết.

ĐH: Long Trí.


CÁC TIỂU BAN

——***—– 

 

1. Ban Nội Dung Tang Lễ: Hòa Thượng Thích Phước Tú.

2. Ban Trần Thiết:

TT. Thích Phước Hạnh

ĐĐ. Thích Thiện Tâm.

Tăng Ni Sinh Trường Trung Cấp.

 

3. Ban Tiếp Tân:

TT. Thích Thiện Thanh

TT. Thích Phước Tồn

TT. Thích Thiện Trí

TT. Thích Phước Tâm

ĐĐ. Thích Tâm Hạnh

ĐĐ. Thích Phước Thiện

ĐĐ. Thích Đạo Huy

ĐĐ. Thích Thông Kiên

NS. Thích Nữ Như Hương

NS. Thích Nữ Giác Như

NS. Thích Nữ Như Hải

NS.Thích Nữ Giác Chơn

NS.Thích Nữ Giác Như

Sư Cô.Thích Nữ Từ Tâm

Sư Cô Thích Nữ Chơn Như

PT. Minh Thông

PT. Huệ Phượng

PT. Diệu Chân

 

4. Ban Nghi lễ:

Trưởng Ban: HT. Thích Thông Hiếu

– TT. Thích Phước Hạnh

–  ĐĐ. Thích Phước Cường

* Cung Nghinh:

ĐĐ. Thích Thiện Duyên

– ĐĐ. Thích Thiện Nghĩa

5. Ban Xướng Ngôn Viên:

– TT. Thích Thông Phổ.

– ĐĐ. Thích Tuệ Minh.

– ĐĐ. Thích Tuệ Nhật

6. Ban Hương đăng – Chung cổ:

– Thích Minh Chí (Phó hương đăng)

– Tâm Hiển A

– ĐĐ. Thích Phước Tín – ĐĐ. Thích Nguyên Đạt

– ĐĐ. Thích Phước Hải – ĐĐ. Thích Minh Tâm.

– ĐĐ. Thích Minh Thắng.

– SC. Tịnh Phương – SC. Diệu Nhã. SC. Nhuận Thành ở Trà Ôn.

7. Ban Tiếp lễ:

Tăng: Thích Phước Văn ( trưởng)

 – Thích Tịnh Quang.

– NS. Thích Nữ Như Trí

– SC. Thích Nữ Thanh Phước

– SC Thích Nữ Trí Thanh.

– SC. Thích Nữ Như Thiền

– SC. Thích Nữ Huệ Hạnh

– SC. Thích Nữ Huệ Minh.

 

8. Thông sự:

– TRưởng Ban: TT. Thích Chí Thiện

– Phó Ban: ĐĐ. Thích Tâm Thông

– ĐĐ. Thích Phước Văn

– ĐĐ. Thích Minh Tuấn

9. Ban Hành đường:

Trưởng Ban: TT. Thích Phước Hùng

– TT. Thích Bửu Chơn

ĐĐ. Thích Định Tuệ

– NS. Thích Nữ Như Trí (Linh Khánh)

– SC.Thích Nữ Huệ Liên.

– SC. Thích Nữ Như Nhã.

10. Ban Trai soạn:

– Ni Sư Thích Nữ Như Minh

– Ni Sư Thích Nữ Như Giác

– Ni Sư Thích Nữ Giác Như

– Sư Cô Thích Nữ Tâm Huệ

Sư Cô Thích Nữ Giác Bửu

11. Ban Trà nước :

Trưởng Ban: Tuệ Kiến

Phó Ban: Diệu Trí

Tuệ Hải

– Tâm Quãng

Trung Phương, Pháp Tánh

– Tuệ Hòa.

12. Âm thanh – ánh sáng

– Trưởng Ban: ĐĐ. Thích Minh Thiền

–  ĐĐ. Thích Tánh Nhàn

– PT. Giác Thanh

 

13. Ban Thị giả:

Trưởng Ban: Thích Tâm Đạo.

– Tăng Ni Sinh Trường Trung Cấp Phật Học Vĩnh Long.

Phó Ban : Sư Cô Thích Nữ Huệ Liễu

Sư Cô Thích Nữ Huệ Hằng.

14. Ban Hầu kim quan:

– Trưởng Ban: Thích Tịnh Thông.

Thích Tịnh Nghĩa

Tăng Sinh Trường Trung Cấp Phật Học Vĩnh Long.

 

15. Quay phim nhiếp ảnh:

Thầy Đăng Thành, PT. Đăng Chân.

 

16. Ban Y tế:

TT. Thích Giác Hiển

17. Ban phụ trách sổ tang:

ĐĐ. Thích Kiến Tâm

18. Ban Trật tự – Giữ xe

– PT. Minh Hoàng

PT. Thiện Sang

PT. Như Đức

PT. Huỳnh Anh Tuấn

PT. Đỗ Thành Tài.

Mười Lăm.

19. Ban Vệ sinh – Vận Thủy:

T. Lệ Trí.

T. Tịnh Hạnh

T. Tuệ Hòa

T. Tuệ Văn.

Minh Thiện

20. Thủ Khố:

– Diệu Quí, Diệu Đạo

 

CHƯƠNG TRÌNH

LỄ TANG

CỐ HÒA THƯỢNG Thượng ĐẮC Hạ PHÁP

TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI PHẬT GIÁO VĨNH LONG

– 11h sáng ngày 8 tháng 12 Nhâm Thìn: Nhập Kim Quan.

– 14h ngày 8 tháng 12 Nhâm Thìn:  Viếng Tang.

– 8h sáng ngày 11 tháng 12 Nhâm Thìn: Lễ Cung Tống Kim Quan.

1. Tuyên Đọc Tiểu Sử.

2. Tưởng Niệm Trung Ương

3. Tưởng Niệm Môn Đồ.

4. Tưởng Niệm Tông Phái.

5. Tưởng Niệm Tỉnh Ủy.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here