Trang chủ Văn hóa Du lịch Đền và chùa Hà Nội xưa

Đền và chùa Hà Nội xưa

79
0
Đền Bạch Mã

Đền Quán Thánh (Trấn Vũ Quán)

Đền Voi Phục

Chùa Diên Hựu (Chùa Một Cột)

Văn Miếu (Quốc Tử Giám)

Văn Miếu (Quốc Tử Giám)

Văn Miếu (Quốc Tử Giám)

Chùa Láng (Chùa Chiêu Thiền)

 Chùa Báo Ân

Đển vua Lê bên hồ Hoàn Kiếm

Cầu Thê Húc (Đền Ngọc Sơn)

Đền Ngọc Sơn

Đền Ngọc Sơn

Tháp Bút bên hồ Hoàn Kiếm

Chùa Trấn Quốc (Chùa Khai Quốc)

Chùa Kim Liên (Chùa Đại Bi)

Chùa ven hồ Tây

Đền Thủy Trung (trên hồ Trúc Bạch)

Chùa Cầu Đông (phố Hàng Đường)

Chùa Phụng Lưu (phố Hàng Đào)

Đền Thủy Thiên Quang (phố Hàng Bún)

Chùa Bà Ngô (ngõ Sinh Từ)

Chùa Liên Phái

Đền Huyền Thiên Hắc Đế
Miếu thờ ven hồ Tây

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here