Trang chủ Từ Thiện Xã Hội Ủng hộ xây chùa Đồng Tháp : Chùa Phước Lâm mong được sự trợ duyên

Đồng Tháp : Chùa Phước Lâm mong được sự trợ duyên

963

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH HỘI PHẬT GIÁO TỈNG ĐỒNG THÁP
CHÙA PHƯỚC LÂM
Địa chỉ: Khóm Hòa An–Phường 2–Thị xã Sa Đéc-Tỉnh Đồng Tháp
(0673.862407; ĐTDĐ: 0937280365
 
THƯ NGỎ
 
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát
­­­­­­­­
Kính Bạch chư Tôn đức
Kính thưa quý Phật tử gần xa
 
Chúng tôi từng nghe:
 
“Chánh pháp lưu truyền, hẳn phải nhờ sự đảm đương của bốn chúng.
Thiền môn hưng thịnh, điều trông cậy vào người thí chủ phát tâm”.
 
Trong giữ gìn, ngoài ủng hộ, công đức hoằng pháp, hộ pháp không phải nhỏ vậy.
 
Chùa Phước Lâm là một trong những ngôi chùa cổ của tỉnh Đồng Tháp, được kiến tạo từ năm 1720 do tổ Lê Thiền Sư (Quan Thượng Thư triều Nguyễn) khai sơn. Đã trãi qua bao đời trụ trì, cũng nhiều lần sửa chữa trùng tu. Nhưng do vì thời gian trôi qua nhiều năm tháng nên ngôi chùa đã trở nên xuống cấp trầm trọng, không đủ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của chư vị Phật tử và không đủ phương tiện để Tăng chúng tu học.
 
Thể theo nguyện vọng của Tăng Ni Phật tử, chúng tôi phát nguyện đại trùng tu ngôi Tam Bảo chùa Phước Lâm (xây mới lại chánh điện và hậu tổ). Việc làm trọng đại này hẳn phải nhờ vào hằng tâm hằng sản của quý Phật tử xa gần đóng góp.
 
Thật là: “Công đức mở mang Tam Bảo, nên tướng hảo được trang nghiêm.
                          Phước báo trùng tu Phật điện, mà quả lành càng tăng trưởng”.
 
Lấy đây, làm cầu bến của lục độ hạnh tu, làm đuốc tuệ cho bốn loài tiến bước. Công đức thù thắng này: cây cỏ vô tri chép ghi chẳng sót, lòng người hữu cảm nhắc mãi nào quên”.
 
Để cảm thông việc làm công đức, chúng tôi trân trọng gởi lời cáo bạch này đến quý Phật tử tại gia, Đạo hữu cư sĩ xa gần, tùy hỷ phát tâm ủng hộ. Chúng tôi chấp tay cầu nguyện Tam bảo gia hộ chư quý vị luôn được hạnh phúc, an vui và trường thọ.
 
“Sửa chùa, tạo tượng là việc làm cho Phạm vũ được trang nghiêm
Xây tháp, đúc chuông là ruộng phước điền cho người chung hưởng.”
 
NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT
 
  Kính cáo bạch
Trụ trì Chùa Phước Lâm
  
TT. Thích Chơn Minh