Trang chủ Diễn đàn Đức Đệ tam Pháp chủ chỉ dạy gì với Trang tin Điện...

Đức Đệ tam Pháp chủ chỉ dạy gì với Trang tin Điện tử Phattuvietnam.net?

Tết Đinh Hợi 2007, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã có những lời chỉ dạy quý giá với Trang tin Điện tử Phattuvietnam.net

935

Với Trang thông tin Phật tử Việt Nam, cần trung thực: trung thực về tình hình Phật sự, về tình hình đất nước, trung thực với chính mình, không được vọng ngữ.

Với các ý kiến khác nhau, nên tĩnh tâm suy xét, theo phương châm “hiển chính tồi tà” – Việc ngay thẳng được thể hiện thì việc tà vạy tự khắc phải rút lui. Tránh xô xát, cãi cọ, tranh biện hơn thua mà tổn công đức.

Cần tiến tới chuyên nghiệp. Làm báo là một nghề khó, cần chuyên môn kỹ thuật, làm báo Phật lại càng khó, nhất là lại tình nguyện, không có lương bổng, tiêu tốn thời gian, tâm trí, tiền bạc, “vác tù và hàng tổng”.

Các “nhà báo” cần không ngừng nâng cao phẩm chất, chuyên môn và lòng nhiệt thành không thoái chuyển. Đây thực sự là một môi trường, một phương tiện để các Phật tử tu tập và trưởng dưỡng Đạo hạnh.

Tôi đánh giá cao ý tưởng, việc đã và đang làm, nhiệt tình và thành tựu của đội ngũ thành viên trang tin Phật tử Việt Nam.