Trang chủ PGVN GHPGVN Giáo hội Phật giáo Việt Nam phê duyệt và chấp nhận việc...

Giáo hội Phật giáo Việt Nam phê duyệt và chấp nhận việc đăng ký bản quyền pháp phục và khóa tụng hằng ngày

171
0

Hội đồng Trị sự GHPGVN vừa chấp thuận việc đăng ký Bản quyền tác giả cho tác phẩm pháp phục và khóa tụng hàng ngày trong nghi lễ chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Theo quyết định số 77/QĐ-HĐTS ra ngày 14/04/2021 cho biết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phê duyệt mẫu pháp phục Phật giáo Việt Nam, đồng thới chấp thuận việc đăng ký bản quyền tác giả cho pháp phục Phật giáo Việt Nam. Chủ sở hữu: Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Tác giả tác phẩm” Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (người đại diện: Thượng tọa Thích Thọ Lạc).

Theo đó, Hội đồng Trị sự GHPGVN giao cho Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN thực hiện đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm; thực hiện các quyền sở hữu tác phẩm trong 7 năm (kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực). Phối hợp với các Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện, giám sát, phát huy pháp phục Phật giáo Việt Nam đảm bảo mục tiêu, chất lượng, hiệu quả như Đề án đề ra.

 

Song song với việc chấp thuận việc đăng ký Bản quyền tác giả cho tác phẩm và thực hiện phát huy pháp phục Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phê duyệt khóa tụng hàng ngày thống nhất sử dụng trong nghi lễ chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo quyết định số 76/QĐ-HĐTS ra ngày 14/4/2021.

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao cho Ban Văn hóa Trung ương phối hợp với Ban Nghi lễ Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố và các hệ pháp Phật giáo Việt Nam triển khai thực hiện phổ biến trong toàn Giáo hội đảm bảo mục tiêu như Đề án đã đề ra.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ Tịch HĐTS GHPGVN đã ấn ký hai quyết định trên.


NGUYỄN ĐÔNG

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here