Trang chủ Tin tức Hà Nội:Chư Tôn đức các trường hạ tạ pháp đức Pháp Chủ...

Hà Nội:Chư Tôn đức các trường hạ tạ pháp đức Pháp Chủ GHPGVN

68
0

Tham dự và đỉnh lễ Hòa thượng có chư tôn đức lãnh đạo các trường hạ Bà Đá – Trụ sở Thành hội Phật giáo Hà Nội, Trường hạ Bồ Đề, Trường hạ Thị Cấm và trường hạ Văn Điển. Chư Tôn đức BTS GHPGVN Tp Hà Nội dâng lời tác bạch bái tạ Đức Pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ trong 3 tháng an cư Ngài đã từ bi chứng minh làm ngôi đường chủ các hạ trường  nói riêng và 15 trường hạ nói chung của Phật giáo Hà Nội.

Cũng trong dịp này chư Tôn đức BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội đỉnh lễ cầu tự tứ theo pháp an cư đồng thời đỉnh lễ khánh tuế tăng lạp  đức Pháp chủ GHPGVN.

Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ đã tùy hỷ, tán thán công đức của chư tôn đức Tăng GHPGVN Thành phố Hà Nội đã vân tập về đỉnh lễ bái tạ, Hòa thượng   tán thán và ghi nhận những thành quả Chư Tôn đức Tăng Ni đã đạt được trong 3 tháng an cư, luôn  nỗ lực tiến tu thúc liễm thân tâm hành trì trang nghiêm các giới luật, thanh tịnh và hòa hợp, nhằm thúc liễm thân tâm trau dồi trí định tuệ,  hoàn thành xứ mệnh và bổn phận của người xuất gia trên con đường giải thoát.

Hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ


 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here