Trang chủ Tin tức Hải Dương: Chùm ảnh tác pháp khoá an cư tại tổ đình...

Hải Dương: Chùm ảnh tác pháp khoá an cư tại tổ đình Đống Cao

76
0

Khoá an cư năm nay, Tăng Ni 2 cở sở Hạ trường đã nhất tâm cung thỉnh Trưởng lão HT Thích Thanh Sam – phó Pháp chủ HĐCM – TWGH PGVN đương vi Ngôi hoà thượng đường chủ để Tăng Ni nương vào trong 3 tháng nghiêm thân tiến đạo.

Tại tổ đình Đống Cao, trước giờ cử hành lễ, chư Tăng Ni vân tập tại tổ đường, quý vị Tăng Ni tỉnh ngoài  xin an cư lần đầu tại trụ xứ đã ra lễ Tăng xin an cư ĐĐ.Thích Thanh Cường Giám viện kiêm Chánh duy na hạ trường – đã thay mặt chư tôn đức dâng lời tác bạch hướng vọng về HT đường chủ và TT. Thích Thanh Thanh Vân – viện chủ hạ trường.

Thượng tọa đã đại vì trên Hoà thượng đường chủ có đôi lời pháp ngữ sách tiến đại chúng. Sau đó chư Tăng Ni phân ban tác bạch đối thú an cư.

Mùa an cư năm nay dưới sự hướng dẫn của Thường trực Ban Trị sự đã có 147 vị Tăng Ni vân tập về đạo tràng an cư kiết hạ tổ đình Đống Cao để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý của một hành giả an cư, trong đó Tỷ khiêu Tăng 40 vị, sadi Tăng 7 vị, Hình đồng Tăng 7 vị, Tỷ khiêu ni 89 vị, sadi Ni 2 vị, Hình đồng Ni 2 vị.

Thống nhất cả 2 cơ sở an cư của Phật giáo Hải Dương, ngày 4/8/AL sẽ tổ chức lễ Khai giảng khoá an cư kết hạ với nội dung giảng dạy Bộ nhị khoá hiệp giải, chương trình Phật học phổ thông và chương trình ngoại khoá về chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với tôn giáo do đại diện UBMTTQ tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh phụ trách.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here